Flytande ögonblick

7 feb - 22 mars, fotografi och video. Lykke Andersen, Michael Johansson, Ulf Lundin och Stina Wirfeldt


Flytande ögonblick är en fotoutställning med fyra konstnärer som förhåller sig på olika sätt till tid och rum. De skruvar till upplevelsen av vardagliga situationer och platser genom att skapa och/eller dokumentera verkliga och overkliga möten.

Lykke Andersen intresserar sig för människans relation till naturen. Hennes fotografier på hjorten i skogen är mystiska, vackra och bisarra. Michael Johansson intresserar sig för oplanerade mönster, tillfälligheter och märkliga sammanträffanden i vardagen. Ulf Lundin visar serien Still Films samma plats vid olika tillfällen i samma bild. Vi blir vittnen till möten som aldrig existerat utanför bilden. Stina Wirfelt har i serien Korsningar dokumenterat ett tidsförlopp genom att fotografera samma plats vid olika tidpunkter. Bilderna är folktomma men den mänskliga närvaron är påtaglig.

Frågeställningar och tankar väcks kring vad som är dokumentation och vad som är konstruktion, kring vad som är möjligt och vad som är omöjligt och kring tiden. Tidens rörlighet och fotografiets möjlighet att frysa den. Kring platsen som är, men som ständigt förändras i tiden och människans närvaro i tid och rum.

Utställningen ingår i Skånes Fotobiennal Fotografi i Fokus, www.fotografi-i-fokus.com.

Tack till Galleri Magnus Karlsson i Stockholm och Peter Lav Photo Gallery i Köpenhamn.

Publicerad 2009-03-01, Uppdaterad 2014-09-01