Konstmuseets historia

17 oktober - 22 november

1:a vån

Från 1929 – 2009 Konstmuseets historia
Jubileumsutställning Ystads konstförening 80 år

Ystads konstmuseum invigdes i mars 1936 i samband med den stora Fritidsutställningen i Ystad. Bakom initiativet till ett museum i Ystad låg Ystads konstförening som bildades 1929 med Elias Nilsson, redaktör för tidskriften Aurora som grundare och ordförande.

Visionen från konstföreningen var att låta bygga ett stadens och ortens eget konstmuseum. Museet skulle bli hemvist för musiken, boken och den frivilliga bildningsverksamheten. Tanken var att kombinera olika kulturintressen till samverkan. Den framkomliga väg som utkristalliserade sig var att genom medverkan av Nationalmuseum skapa ett depositionsmuseum av statlig konst, kring vilket så småningom en stadens egen konstsamling skulle kunna växa upp.

Utställningen på 1:a vån presenterar dokumentationsmaterial från denna tidiga historia samt ett urval andra händelser i museets historia såsom ombyggnaden 1984 då stadsbiblioteket flyttade till egna lokaler. Viktiga grundläggande verk ur museets samling lyfts även fram, samt tongivande utställningar. Likaså uppmärksammas kulturnämndens historia genom en schematisk översikt för att belysa dess relation till museets organisationsstruktur och ledarskap.

Sofie Sweger

 

Föreläsningar i samband med utställningen läs mer här

 

Publicerad 2009-10-16, Uppdaterad 2014-10-07