Niels Bonde

12 september - 8 november

Niels Bonde är intresserad av nya medier och vilken betydelse de får i samhället. Han har följt utvecklingen av såväl internet som mobiltelefonen, två medier som sedan 80-talet fått en allt mera betydelsefull funktion i vårt samhälle. Förändringar i samhället är aldrig oproblematiska och det är just problematiken som Bonde intresserar sig för.

Utställningen "Attention!" tar upp obehagliga fenomen i vårt nutida samhälle. Ett samhälle där "Happy slapping" finns som ett begrepp vilket betyder att misshandla någon, filma och sedan sprida. Där martyrer estetiserar och lägger ut sina budskap och gärningar på Internet. Där kvinnor använder sex och män våld i jakten på uppmärksamhet. Det handlar om hur digitaliseringen har förändrat vårt förhållande till bilder, om jakten efter berömmelse, om längtan eller kanske snarare behovet av att synas och vilken roll de nya medierna spelar i förhållande till detta.

Bilder sprids ohämmat via mobiltelefon och Internet, nya möjlighet finns att "lägga ut" sig själv, göra sig synlig för världen. Gränser mellan det privata och det offentliga suddas ut. Niels Bonde fokuserar på bilderna som sprids i jakten på uppmärksamhet. Det handlar om de nya digitala bilderna om det flöde av bilder som snabbt produceras och sprids. Det är som om Niels Bonde bromsar upp genom att fånga delar av någonting som flödar okontrollerat förbi oss. Han stannar upp vid en bild eller en historia och han ger den tid. Han tecknar, bygger modeller och han översätter de digitala bilderna till den klassiska och betydligt mera långsamma måleritekniken.

Utställningen visar måleri, teckningar, skulpturer och video.

Niels Bonde kommer ifrån Danmark, han avslutade studier på konstakademin i Köpenhamn och Städelschule i Frankfurt för femton år sedan och har ställt ut på bland annat Statens Museum for Kunst, Aros, Herning Kunstmuseum och Charlottenborg i Danmark, Stedelijk Museum i Holland, ZKM i Karlsruhe, Heidelberger Kunstverein , MIT List Visual Arts Center Boston, PS1 MoMa i New York, Malmö Konstmuseum och Wanås i Sverige. Från 1999 til 2005 var han lärare på Konsthögskolan i Malmö. Sen några år tillbaka har han sin bas i Borrby.

Ýrr Jónasdóttir

Publicerad 2009-09-01, Uppdaterad 2014-09-01