Pug Karlsson

"Mellan Himmel och Jord". Minnesutställning över konstnären Pug Karlsson 1934-1997

 

"Det är inget särskilt med mina bilder, men ingen annan gör dem"

Pug K

Pug Karlsson var verksam som konstnär i över 40 år. Han genomförde ett antal separatutställningar och deltog i flera samlingsutställningar. Men det var först mot slutet av hans liv som han nådde ett erkännande bl.a. genom mottagandet av Konstakademins stora pris.

Större delen av Pug Karlssons konstnärliga produktion består av kritteckningar. Ofta utgörs underlaget av litterär eller konsthistorisk art. Många verk kan ses som svar eller kommentarer till andra konstnärer exempelvis Auguste Herbin eller Caspar David Friedrich. Pug Karlssson var autodidakt. Han växte upp på landsbygden och gick i folkskola, någon motsvarighet till högstadiet fanns inte då. Han tillägnade sig sina kunskaper om konst och litteratur på egen hand vilket gör hans reflektioner och kommentarer särskilt intressanta. Som Carl Olof Wahlstedt, vän och kollega till Pug Karlsson uppmärksammar i sin text, i minnesboken "Mellan Himmel och Jord", uppehåller sig Pug Karlsson i sitt konstnärskap ofta kring vissa specifika teman. Ett sådant är kosmos.

Författaren Niklas Rådström skriver:

"Pug Karlssons konstnärskap påminner om att självständighet och egensinne i konsten inte behöver stora gester och tilltagna provokationer för att lämna avtryck hos betraktaren.

Även om Pug Karlsson under en tid studerade vid Academie Libre för Evert Lundqvist och Staffan Hallström, så kan ingen påstå att hans konst bär det skolades prägel. Han har den självlärdes öppenhet i sin konst och liknar oftast ingen annan. En viktig utvecklingsfas var tiden i Paris mot femtiotalets slut tillsammans med Erik Dietman och poeten Paul Andersson. Pug Karlsson har inte bara lämnat en rad lågmälda bildpoem efter sig, utan även en vakant plats i svenskt konstliv, om än lite undanskymd. Det är den tomma fläcken i marginalen där ingen annan kommit på att det också går att teckna. Det är utrymmet mellan raderna: den plats där det viktiga alltid står. Det är den avvaktande konstpausen i allt det där vi tror oss veta, men aldrig fullt förstår."

Carl Olof Wahlstedt presenterar några ord om Pug Karlsson vid vernissagen c:a 14:00

Utställningen arrangeras i samarbete med Galleri Astley i Uttersberg och har tidigare visats på Konstakademin i Stockholm.

Publicerad 2009-06-05, Uppdaterad 2014-01-21