Utställningar 2019

Lekplatser
4 - 26 maj 
1:a våningen

Lekplats

”Lekplatser” är ett projekt där elever från fyra förskolor i Ystad har samarbetat med andraårselever från Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling på Ystad Gymnasium. Förskolebarnen har agerat uppdragsgivare åt teknikeleverna som fått uppdraget att designa en drömlekplats utifrån deras teckningar. I utställningen med vernissage den 4 maj kan du se barnens teckningar och teknikelevernas färdiga modeller.

Konstmuseipedagog Madelene Oldeman och Eleonore Odén, lärare på Ystad Gymnasium, har tagit initiativ till projektet. Fokus har varit de personliga mötena och samtalen mellan förskolebarnen och teknikeleverna. Kan två grupper med så stor åldersskillnad mötas genom skapande och kreativitet? Här har funnits blygsel men också stor nyfikenhet. Under våren har grupperna träffats på museet där förskoleeleverna ritat och målat lekplatser och samtalat med teknikeleverna. Förskoleeleverna har även besökt Ystad Gymnasium och gett respons på teknikelevernas arbete.

Äldre kan uttrycka att yngre elever är gulliga och minns själva hur det var när de var små. När yngre träffar äldre kan det vara lite nervöst men spännande. Därför kan projekt som ”Lekplatser” förhoppningsvis skapa möjlighet för barn och unga att träffa personer i andra åldrar än ens egen och prata lite närmare med dessa. Kanske du vågar säga hej när ni ses på stan sen.

Under lördagar och söndagar i maj kommer ateljén på 1:a våningen att vara öppen för allmänheten att komma och rita och måla egna drömlekplatser mellan klockan 13-15.

streck

Mellan dig och mig

2 februari – 28 april 2019
2:a och 3:e vån

Pauliina Pietilä

Pauliina Pietilä Parlour (2016), olja på duk, 160 x 130 cm

Sedan måleriets födelse har den konstnärliga bilden skapats för att efterlikna naturen, och redan i grottmålningar som tros vara över trettio tusen år gamla ser vi försök att, så naturligt som möjligt, avbilda människor, djur och platser. Genom människans historia har den konstnärliga förlagan sedan förändrats, utvecklats och omdefinierats fram till idag då vi ser, och själva producerar, hundratals bilder varje dag.

Utställningen "Mellan dig och mig" fokuserar på hur konstnärer idag använder sig av och refererar till olika typer av förlagor. Titeln syftar på relationen som uppstår mellan konstnären och betraktaren men också på det som finns mellan dem: blicken, processen, speglingen. De åtta konstnärerna som deltar i utställningen ställer frågor om vad en förlaga kan vara och vad föreställande konst är.

 

Deltagande konstnärer: Carl Hammoud, Lena Johansson, Henrik Lund Jørgensen, Pauliina Pietilä, Viktor Rosdahl, Hanna Sjöstrand, Elizabet Thun och Kristoffer Zetterstrand.

Utställningen är kuraterad av Isac Nordgren Jonasson.

Till utställningen finns det en blogg som fungerar som en digital katalog, där du kan läsa mer!

Publicerad 2019-04-30, Uppdaterad 2019-06-07