Utställningar 2020

1:a vån
8 - 23 februari
Forma Framtiden

 

Forma Framtiden utgår från människors tankar om framtiden. Med insikt om de stora omställningar som klimatförändringarna medför, och de ekonomiska och sociala kriser som kan uppstå, kommer framtiden i Skåne antagligen se radikalt annorlunda ut än idag.

Forma Framtiden var ett projekt som var del av Bästa Biennalen, en konstbiennal för barn och ungdomar som anordnades runt om i hela Skåne under hösten 2019. Under tre olika tillfällen i Löderup, Köpingebro och Baskemölla, samt på sociala medier, bjöds allmänheten in för att svara på tre olika frågor. Allmänheten uppmanades att relatera frågorna till sina liv, saker, kunskaper, vanor, traditioner och värderingar (inspirerade av hållbarhetsforskaren Jem Bendell):

Vad har vi nu som vi verkligen vill behålla?

Vad kan vi göra oss av med, vad behöver vi inte eller vill inte ha?

Vad vill vi ta tillbaka som vi tappat bort de senaste decennierna?

Utifrån allmänhetens tankar och svar har sedan den unga konstnärsgruppen Tellus Future, bestående av Natalie och Oliver Anzelius, Benjamin Larsson och Jonna Stedt, arbetat fram en ljud- och videoinstallation under ledning av konstnären Hanna Una Holmquist.

Tankar och idéer som uppstått under processen har dokumenterats av konstnären Karin Palola och resulterat i tre illustrationer som hänger ihop med varsin fråga.

Museet tar inget inträde för att se utställningen på 1:a våningen.

Varmt välkommen!

 

Publicerad 2020-03-09