Magdolna Szabó

6 feb – 14 mars

"Kinetic Silence"

akvarell, projektion och monotypi

Magdolna Szabós utställning Kinetic silence på Ystads konstmuseum presenterar en fördjupning i Szabós mångåriga konstnärliga utforskande av tomrum, form, färg och rörelse. Det är en kontemplativ utställning där starka kontraster och subtila nyanser, tomrum och fyllnad, stillhet och rörelse växelverkar för att skapa en helhet. Cirkeln som grundform utgör subjekt och utforskas på ett många gånger livsbejakande och existentiellt plan liksom färgen med utgångspunkt i dess inneboende vibration och temperatur. Utställningen presenterar ett urval akvareller på papper, en serie monotypier och ett helt nytt verk Kinetic silence – som har fått ge utställningen dess namn. Kinetic silence är en över en timmes lång animation som projiceras i loop. Den är baserad på Szabós projekt med monotypier som hon har arbetat med sedan 1996. Den rörelse som ständigt finns närvarande i Szabos måleri väcks till liv på ett fantastiskt sätt i Kinetic silence. Bilderna flödar långsamt in och ur varandra. Färgernas och formernas möte och överlappning skapar dom framträdande formerna. En konstellation växer sig stark för att i nästa ögonblick långsamt skifta till en annan. Färgerna är intensiva ibland nästan självlysande i sin klarhet. Ett hypnotiskt oerhört vackert, starkt och sinnligt verk.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2010-01-22, Uppdaterad 2014-03-04