Y-The Black Issue

6 feb - 14 mar

RoomFive, 2:a vån

Y- The Black Issue

Utställning, workshop, publikation

 

Curator: Sonia Dermience (BE)

Y-The Black Issue är ett projekt initierat av den belgiska curatorn Sonia Dermience för RoomFive på Ystads konstmuseum. Dermience har bjudit in konstnärer från b.l.a. Brussel, Berlin, London och Malmö att medverka i ett projekt som består av en utställning, publikation och workshop. Projektet tar sin utgångspunkt i Ystad som plats och Ystads konstmuseum. Dermience har genom samtal, undersökningar och studiebesök förmedlat information om platsen och museet till dom deltagande konstnärerna att utgå ifrån i ett gemensamt samarbete. Framförallt har hon tagit fasta på tidpunkten för projektets genomförande FEBRUARI månad, vintertid i Sverige.

Projektet integrerar därför en önskan att bekämpa mörkret och kylan som sin inspiration. Det använder sig av begrepp som melankoli, SAD -vinterdepression, norrsken, landsbygd och semesterort. Tretton av dom deltagande konstnärerna kommer till Ystad under en vecka för att på plats tillsammans med Dermience bygga upp en installation utifrån detta. Utställningen kan visualiseras som en scen för handling som bygger på den publikation som producerats som en del av projektet. Publikationen har karaktären av ett manus. Den speglar samarbetet mellan curatorerna och konstnärerna och redovisar inblickar i samtal, utbyten av idéer, bilder och texter som sammantaget utgör underlaget till själva arbetet med utställningen.

 

Y - The Black Issue låter själva arbetsprocessen kring uppbyggnaden av en utställning hamna i fokus. Samarbetet mellan konstnärerna och curatorerna och formerna för detta får utgöra det mest präglande i en öppen förutsättningslös process.

 

Deltagande konstnärer:

Patrik Aarnivaara, All The Way To Paris, Félicia Atkinson, Fabienne Audéoud & France Valliccioni & John Russell, Constance Barrère Dangleterre, Anne Bossuroy, Jean-Daniel Bourgeois, Matthew Burbidge, Ellen Cantor, Isabelle Cornaro, Jonathan Dewinter, Thibaut Espiau, David Evrard, Sofie Haesaerts & Colombe Marcasiano, Jean-Paul Jacquet & Loic Vanderstichelen, Kosten Koper, Lang/Baumann, Erwan Mahéo, Gérard Meurant, Karl Larsson, Jonas Locht, Jaro Straub, Charlotte Walentin

Ett samarbete med det Malmö baserade residency projektet Farawaysoclose

 

Publicerad 2014-01-17, Uppdaterad 2019-01-15