Ann Blom

24 september – 13 november

3:e vån

Måleri

Ann Blom visar nya målningar på plexiglas, mdf och duk. Hennes utgångspunkt har varit platsens betydelse. Plats är här mer att förstå som ett slags minne, ett ställe som kanske en gång varit, men som nu endast finns i huvudet. En sådan plats är lika mycket tid som rum.

 De platser som möts och blandas i dessa målningar speglar dels Ann Bloms minnen från barndomens skärgårdsö dels det skånska landskap på Österlen, där hon nu bor. Hon varierar olika sätt att måla landskapet. Det kan vara med jordiga färger och flödande piktur men på ett genomsiktligt material. Det kan också vara som en abstrakt uppmätning av lantmätaren. Hur man än gör är det ju fråga om abstraktion. Det understryker platsens imaginära karaktär och kanske berättar om hur konstruerade och ovissa minnena egentligen är. Samtidigt som de ju är starkt personliga, ja, viktiga delar av en persons vara.

Bilderna av landskapen ter sig helt olika. Några är fragment som lyser starkt, där de starkt målade akrylglasen monterats på aluminiumskivor. Andra visar sig vara fantastiska imaginära visioner. Åter andra närmar sig det handfast komponerade landskapet. Alla är lika ”sanna” även om de berättar olika saker.

Ann Bloms utställning är en personligt formad berättelse, som växlar fokus, material, uttryck. Utställningen är utformad helt med tanke på konstmuseets rum som en måleriinstallation.

 

 

Publicerad 2011-09-06, Uppdaterad 2019-01-15