Painterly Delight

12 februari – 8 maj 2011

An Investigation of the Inherited Fashions of Painting

Måleri från Danmark och Sverige

3:e och 2:a vån

I utställningen Painterly Delight presenteras fjorton unga konstnärer, sju från Sverige och sju från Danmark. De har examinerats från olika konsthögskolor 1997-2009 och arbetar samtliga främst med måleri. Måleriet har fått ett uppsving de senaste åren och utställningen ger en inblick i vilka uttryck det tar sig i den svenska och danska samtidskonsten.  

Utställningen är producerad av Silkeborgs Bad i Danmark (där den visades under hösten 2010) och Ystads konstmuseum. Det är konstnärerna Ditte Ejlerskov (DK) och EvaMarie Lindahl (S) som är initiativtagare och de har stått för urvalet av deltagande konstnärer.

Med utställningen vill de lyfta fram hur dagens konstnärer förhåller sig till måleriets historia och tradition. Eljerskov och Lindahl har utbildat sig i både Danmark och Sverige. De har upplevt skillnader i vad danska och svenska konstskolor lyfter fram som viktigt att känna till om måleri, och vilka uttryck som eftersträvas. I katalogen beskriver de utställningens bakgrund ”… som utgångspunkt vill vi presentera, de två olika temperament som verkar sida vid sida, för att belysa vilket inflytande det visuella arvet har haft på samtidskonsten...”

Till utställningen har Ejlerskov och Lindahl valt att bjuda in kollegor som är i början av sina karriärer.  I de verk som presenteras finns det säkert spår av olika arv och traditioner – men Painterly Delight har också som ambition att visa att måleriet idag kan vara så mycket mer än sin historia!

De medverkande konstnärerna är: Magali Cunico (S), Ditte Ejlerskov (DK), Johan Furåker (S), Asmund Havsteen-Mikkelsen (DK), Sören Hüttel (DK), Mie Olise Kjærgaard (DK), Ida Kvetny (DK), EvaMarie Lindahl (S), Simon Lindhardt (DK), Patrick Nilsson (S), Mattias Nordéus (S), Mette Helena Rasmussen (DK), Viktor Rosdahl (S) och Elizabet Thun (S). 

Utställningen producerad i samarbete med KunstCentret Silkeborg Bad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-17, Uppdaterad 2014-03-04