Utmärkta minnen -att minnas en plats

Projektet ”Utmärkta minnen –att minnas en plats” pågår 29 september -13 november på Ystads konstmuseum. De som deltar är bland annat skolklasser i Ystad. Även du som besökare är varmt välkommen att delta.

 

På det stora pappret ritar vi en karta över Ystad med utgångpunkt från Museet. Kartan är påbörjad av en årskurs 4:a på Östra skolan och är fortsatt av en annan grupp. Vi har ritat utifrån minnet och hur vi föreställer oss staden.

 

Varje person har sedan märkt ut en egen plats på kartan med ett klistermärke och ett nummer. Den här platsen är knuten till ett personligt minne.

 

Minnet har målats, tecknats eller skrivits ned på ett eget papper. Minnet har också fått ett klistermärke med samma nummer som är utmärkt på kartan.

 

Det nedtecknade minnet har fått en plats i arkivskåpet.

 

Vill du vara med?

Du är välkommen att ta del av de minnen som finns i ”Minnesarkivet”. Du är välkommen att själv fortsätta rita på kartan, märka ut en plats och teckna ned ett eget minne.

 

Gör så här:

 

1.Fortsätt att rita vidare på kartan. Om du tycker kartan behöver bli ännu större finns det papper och tejp.

 

2. Det finns vikta papper märkta med numrerade gula klistermärken. I en sådan kan du teckna och skriva ned ett personligt minne som är knuten till en speciell plats på kartan.

 

3. Märk ut din plats på kartan med en gul klisterlapp som har samma nummer som ditt minne.

 

4. Lägg ditt minne i den arkivlåda som det står Ystads konstmuseums Besökare på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2011-11-09, Uppdaterad 2014-03-04