Vårkonsert med Hemvärnets Musikkår

Vårkonsert med Hemvärnets Musikkår

Vad vore Ystad utan en pampig musikkår? Nu har du chansen att lyssna på en storstilad konsert under ledning av Joakim Casagrande. En musikalisk resa från stilla melodier till taktfast marsch.


Arena/Plats: Ystad teater

Hemvärnets musikkår består av ca 30 musiker under ledning av Joakim Casagrande. Joakim, som även är en utomordentlig skicklig hornist, tillträdde som dirigent vid årsskiftet.

Hemvärnets musikkår Ystads historia började i Ystad Frivillige Bergnings-corps 1948 som musikavdelning. År 1980 antogs Frivillige Bergnings-corpsens musikkår till Hemvärnets musikkår Ystad.

Hemvärnets musikkår tillhör Södra skånska regementet, P7.

De huvudsakliga uppgifterna är att spela vid olika militära ceremonier och övningar, vaktparader, stadsmarscher, konserter m.m. Mycket fokus läggs även på att inspirera och rekrytera nya musiker för att hålla blåsmusiken levande.

Kåren initierade tillsammans med Ystads Tattoo vänner 1999 Ystad MilitaryTattoo som hade föreställningar fram till 2017.

 

Vid konserten kommer musikinspektören från Försvarsmakten att närvara.

 


Boka biljett