6023695-bokslut.jpg

Statistik

För att få insyn i nyckeltal för Ystads kommun så finns det flera bra sidor att hänvisa till med öppen data. Vi kan Ystad och hjälper hjärna till att förmedla relevant statistik för företagare

Nyckeltal

Här kan du hitta nyckeltal som exempelvis berör näringsliv, arbetet kring Agenda 2030, effektivitet, ekonomi,  samt annan relrevant fakta.

Näringsliv och arbetsmarknad

Region Skåne publicerar kommunrapporter gällande näringsliv och arbetsmarknad i Ystad

Regionfakta

Under sidan Regionfakta hittar du exempevis statistik kring gästnätter, befolkningssiffror, fastighetspriser mm

Vi kan Ystad

Ystad är en landsbygdskommun som präglas av högklassig jordbruksmark, fyra mil långa sandstränderna och ett näringsliv med en fantastisk branschbredd. Ystad är dessutom utsedd, av Region Skåne, till regional kärna för sydöstra Skåne. Vårt näringsliv innehåller allt från filmproduktion till verkstadsindustri och vår besöksnäring är porten till Ystad och dess starka varumärke. Ystad kommun har strax under 32 000 invånare varav Ystad stad har ca 25 700 invånare.

Här hittar du relevant statistik för företagare

 

Publicerad 2021-06-29, Uppdaterad 2023-05-15