6023695-bokslut.jpg

Statistik

För att få insyn i nyckeltal för Ystads kommun så finns det flera bra sidor att hänvisa till med öppen data.

Nyckeltal

Här kan du hitta nyckeltal som exempelvis berör näringsliv, arbetet kring Agenda 2030, effektivitet, ekonomi,  samt annan relrevant fakta.

Näringsliv och arbetsmarknad

Region Skåne publicerar kommunrapporter gällande näringsliv och arbetsmarknad i Ystad

Regionfakta

Under sidan Regionfakta hittar du exempevis statistik kring gästnätter, befolkningssiffror, fastighetspriser mm

Publicerad 2021-06-29, Uppdaterad 2022-10-06