7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Affärsutveckling

Är du en skånsk företagare som vill utveckla din verksamhet inom internationalisering?

Då kan du söka finansiellt stöd från Region Skåne och stödet kallas affärsutvecklingscheckar.

Målet med checkarna är att öka konkurrenskraften för skånska företag som ditt – och i förlängningen, att göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Insatsen för ditt företag ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ditt företag ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen.

Vill du veta hur du går tillväga för att söka finansiering och hur du fyller i ansökan?

Den 5 februari mellan 13-15 finns region Skånes näringslivsutvecklare på plats hos oss på Gamla Rådhuset och då har du som företagare möjlighet att få personlig vägledning i ansökningsförfarandet. Är du intresserad? Kontakta: foretagslots@ystad.se

Publicerad 2020-01-22