19367521-svenska-pengar.jpg

Affärsutvecklingscheckar

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering

Affärsutvecklingscheckar

Många företag i Ystad har sökt och fått beviljat affärsutvecklingscheckar genom Region Skåne. Nu har en ny ansökningsperiod öppnat så missa inte chansen att söka finansiering.

Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

 

Funderar du på att göra affärer utomlands?

Då kan du som är skånsk företagare söka finansiellt stöd genom internationaliseringscheckar. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige.

Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda en eller flera nya marknader, för att hjälpa dig att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa tjänster, projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk hjälp för att vara väl förberedd inför en internationell satsning

 

Behöver ditt företag hjälp att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik?

Då kan du söka digitaliseringscheckar. Projektet ska vara nivåhöjande. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

 

Fokus på hållbarhet?

I höst lanserar Region Skåne en ny affärsutvecklingscheck med fokus på hållbarhet.

Mer information kommer efter sommaren

Publicerad 2021-05-31