4661707-mixed-group-in-business-meeting.jpg

Aktuella upphandlingar

Här hittar du annonserade och planerade upphandlingar!

Annonserade upphandlingar, 2019-06-03

 • Reservkraft (2019-08-25)
 • Ärendehanteringssystem 2019-06-21
 • VO – LSS 2019 (2019-06-23)
 • VO – Psykiatri 2019 (2019-06-23)
 • Flygfotografering, snedbilder och laserskanning 2019  (2019-06-16)
 • Träningshjälpmedel (2019-06-04)
 • Glemmingebro vattenverk, Samverkansentreprenad (2019-06-05)
 • Microsoft licenser, SKL avtal (2019-06-12)

Se Tendsign för alla annonserade upphandlingar.

Planerade upphandlingar 2019

 • Kopiatorer – Ystads kommun
 • Tryckeritjänster – Ystads kommun
 • Mattransport, från tillagningskök till verksamheter – Ystads kommun
 • Fordon, basutbud – Ystads kommun
 • Livsmedel, bryggerivaror – Ystads kommun
 • El- projektering - Ystads kommun
 • VVS- projektering - Ystads kommun
 • Totalstation med GNSS - Ystads kommun
 • Bostadsanpassning – Ystads kommun
 • Hisservice – Ystads Kommun och Ystad Hamn Logistik AB
 • Sopmaskin – Ystad Hamn Logistik AB
 • Grävmaskin – Ystad Energi AB
 • Beklädnad Ackumulatortank – Ystad Energi AB
 • Elfilter – Ystad Energi AB
 • Truck 5,5 Ton – Ystads kommun
 • Skyltprojekt utredare – Ystads kommun
 • Tvättservice för brukare och personal i hemtjänsten – Ystads kommun
 • Kreditupplysningstjänster – Ystads kommun och bolagen

Innovationsupphandling SYD Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner

 • Rena och torra golv i förskolan (Nudging tjänst)

 

Kontakt:

Mattias Johansson Upphandlingschef
mattias.johansson@ystad.se 0411-57 73 76

Publicerad 2019-06-07, Uppdaterad 2019-06-11

Inköpsdagen 15/10

Ystads kommun vill öka dialogen mellan våra beställare och avtalsleverantörer och bjuder in till en inköpsmässa med syfte att öka våra inköp från våra avtalsleverantörer.

 • När: 15 oktober kl. 9.00-14.00 (direkt efter näringslivsfrukosten)
 • Var: Ystad Arena

Vill du veta mer? Kontakta Mattias Johansson mattias.johansson@ystad.se