Naringslivsfrukost_5_februari_bild_Ystads_kommun_(7).JPG

Företagsklimat 2020

I dagarna har enkäten om det lokala företagsklimatet från Svenskt Näringsliv gått ut.

Hur upplever du det är att vara företagare i Ystads kommun?

Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara gärna på den. Hjälp oss att bli bättre!

Läs mer om enkäten och frågorna på  Svenskt Näringslivs hemsida.

Har du inte fått enkäten så vill vi såklart ändå få din input, återkoppla gärna dina tankar till oss på foretagslots@ystad.se

 

Publicerad 2020-01-07