33001481-together-for-business-success.jpg

Företagslots

I dessa speciella tider vill vi säga att du är långt ifrån ensam. Här försöker vi samla information som kan hjälpa dig framåt.

Hur jobbar vi på Marknad & Näringsliv?

I dessa tider försöker vi att hitta samverkansformer med våra grannkommuner och med organisationer som arbetar för näringslivet såsom exempelvis Region Skåne, Almi och Företagarna Ystad.

Vi försöker också hjälpa till att förmedla goda initiativ som kommer fram så att de kan spridas vidare till olika nätverk.

Vi försöker även samla goda lokala initiativ som taggat näringslivystad i sina sociala medier på Instagram (på så sätt hittar vi dem och vet att de vill lyftas fram) under rubriken "näringslivystad"

 

Senaste nytt:

Möjlighet att söka bidrag lokalt

Många banker erbjuder nu olika stöd att söka. Kontakta gärna din lokala bank.

 

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla företagare!

Lotte Kolare & Stefan Litzberg på Nyföretagarcentrum har skapat en telefonlinje för företagare som behöver stöd. De erbjuder kostnadsfri rådgivning, oavsett bolagsform och företagsstorlek.

Varje vardag mellan 15.00-17.00 når du dem, men du kan även ringa för att boka in ett längre telefonmöte. Du når dem på: Lotte 070-618 09 68, Stefan 076-882 65 05.


Företagsakuten, Region Skåne:

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess. Ring Företagsakuten på 040-675 34 80, Öppettider 9-12, 13-16.


Ystad- Österlenregionens miljöförbund

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer med anledning av rådande omständigheter att ändra sina rutiner vad avser utskickade fakturor som gäller årsavgifter för tillsyn inom den tillsynsverksamheter som miljöförbundet bedriver.

De flesta fakturorna gick ut under mars månad och förfallodag är under april månad. Efter förfallodatumet kan ytterligare tid accepteras alternativt att det görs en avbetalningsplan.

Någon generell dispens kommer inte att utfärdas utan kontakta miljöförbundet för förlängd betalningstid.

 

 

Information till företagare

Här finns sammanfattad information från Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar dig som svensk småföretagare. Här finns bland annat juridisk hjälp att få för dig som är medlem. Företagarna finns även på Facebook

För vissa företag är det materialförsörjning och produktion som störts. För andra är det en efterfrågekris där försäljningen minskar. På Svenskt Näringslivs hemsida kan du följa utvecklingen. Svenskt Näringsliv Skåne finns även på Facebook

Främst hotell- och mötesnäringen tillhör de delar av det svenska näringslivet som först drabbas hårt av effekterna av Coronaviruset. På Vistias hemsida hittar du löpande information.

Här hittar du information som berör parti-, detalj- och e-handeln.

Här hittar du som företagare bland annat guider och enkäter.

 

Lokala nätverk

I dina lokala nätverk kan du dela med dig av dina erfarenheter, kanske har du en massa goda idéer att dela med dig av till andra, kanske kan du hjälpa till på något sätt med din funktion, din produkt eller din kompetens. Tillsammans hjälps vi åt att skapa tillväxt.

På Tillväxt Syds Facebooksida hittar du webinarier:

Ann Rickard Nilsson, Authorized Public Accountant och Partner på PWC. Ann kommer att prata om vad som gäller med kortidspermitteringar. Tid: 25 mars kl 14.00
Plats: Facebook

Detta följer man upp med ett webinar med Fredrik Wennheden, Sparbankschef på Sparbanken Syd. Fredrik kommer att informera om det ekonomiska krispaket som regeringen lanserat och vilka möjligheter detta ger er. Tid: 27 mars kl 11.00
Plats: Facebook

Erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla företag oavsett bolagsform. Se information under nyheter ovan.

 

Publicerad 2020-03-19, Uppdaterad 2020-03-27