3562474-connected_dela.jpg

Innvationsupphandling

En möjlighet att förmedla dina tankar & idéer och vara med från början. Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner driver projektet Innovationsupphandling Syd där en arbetsmodell för innovationsupphandling ska utvecklas och testas i tre olika innovationsupphandlingar.

Projektet har stöd av innovationsmyndigheten Vinnova och utvecklas i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten, vilket kommer att bidra till att resultatet av de tre innovationsupphandlingarna sannolikt kommer att få stor nationell spridning.

Just nu vill de gärna ha input från dig som företagare så har du någon minut över så svara gärna på frågeformuläret.

 

Publicerad 2019-01-07