Kompetenskompass_bild_1.jpg

Kompetenskompassen

Nu kan du ta del av kompetenskompassens resultat och tillsammans med oss identifiera konkreta åtgärder för din verksamhet

Kartläggning gjord kring kompetensbehovet i Ystad

Vilka utbildningar är önskvärda för att vara anställningsbar hos arbetsgivare i Ystads kommun? Vilka bristyrken kommer vi ha på lång och kort sikt? Dessa frågor får du svar på i kompetenskompassens resultat.

Kompetenskompassen är en ny arbetsmodell som initierades hösten 2021 och omfattar en kartläggning av kompetensbehovet hos arbetsgivare i Ystads kommun. Tack vare en enkät som skickades till det lokala näringslivet framkom vilka behov som finns och samtidigt identifierades det glapp som finns mellan valda utbildningar och bristyrken.

- Kompetensförsörjning är en avgörande fråga när det gäller företagsklimatet och möjligheten för företagen att växa och därför är det också en viktig fråga för oss. Målet är också att ge utbildningsanordnare, elever och vårdnadshavare ett verktyg som kan skapa förutsättningar för väl underbyggda val, säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till arbetsmodellen.

- Det finns en stor branschbredd i Ystads kommun och tack vare kompetenskompassen synliggör vi behovet av vilka yrkeskompetenser som behövs men också de utbildningar som krävs och därmed rätt kompetenser både på kort och lång sikt. Genom detta arbetssätt minskar vi missmatchningen och ökar medvetenheten kring vad som krävs för att bli anställningsbar vilket främjar sysselsättningsgraden i vår kommun, säger Johan Österberg Marknads- och näringslivschef på Ystads kommun.

Vill du ta hjälp av vår företagslots för att djupdyka inom just din verksamhet och identifiera verktyg att arbeta vidare med kopplat till resultatet så är du varmt välkommen att kontakta Kontakta jenny.randowo@ystad.se.

Här hittar du ystad.se/kompetenskompassen.

Publicerad 2022-01-19, Uppdaterad 2022-01-28