Kompetenskompassen

Nu är Kompetenskompassens undersökning öppen, dina svar är viktiga för en hållbar kompetensförsörjning

Kompetenskompassen

För att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad behöver vi ha en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån reslutatet startat upp och växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet.

Ny behovsinventering

Nu är det dags att göra en ny behovsinventering och för att resultatet ska vara så rättvisande som möjligt är det viktigt att du företagare svarar på enkäten.

Svara på enkäten redan idag

Här på hemsidan kan du läsa mer om Kompetenskompassen

Utskrift

Publicerad 2022-09-28, Uppdaterad 2022-11-17