17227204-close-up-of-woman-with-transparent-smartphone.jpg

Nya digitala tjänster

Både bygglovsenheten och miljöförbundet har nyligen lanserat nya digitala tjänster.

Nyheter hos bygglovsenheten

Bygglovsenheten har ett nytt ritningsarkiv.

Nu kan du själv i det externa ritningsarkivet enkelt söka efter ritningar på fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner från slutet av 1800-talet och framåt.

Arbete med digitalisering fortsätter på bygglovsenheten, ett nytt ärendehanteringssystem med en e-tjänst kommer att vara på plats under 2020. Samtidigt som denna process pågår ska den vanliga verksamheten bedrivas.

Det är mycket jobb och kan påverka handläggningstiderna i början av året. Men resultatet kommer att innebära en smartare, enklare och mer effektiv hantering av hela bygglovsprocessen.

 

Nyheter hos Ystad- Österlenregionens miljöförbund

Nu kan du göra dina ärenden när det passar dig. Deras digitala tjänster är öppet 24 h om dygnet. Sök på t ex "enskilt avlopp", "livsmedel" eller "avfall".

 

Ny energi- och klimatrådgivare

Ny kommunal Energi och klimatrådgivning till företag i Ystad, Tomelilla och Simrishamn är Benny Andersson. Du når honom på benny.Andersson@simrishamn.se

 

Publicerad 2020-01-17