18 maj: Marknadsanalys och Tillväxt samt Brott mot företag - Vad gör polisen? 18 maj

SEB I Ystad och Företagarna bjuder in till en eftermiddag i Gamla Rådhuset den 18 maj. Temat för dagen är: SEB Nordic Outlook - Marknadsanalyser och tillväxt samt Brott mot företag - Vad gör polisen?

SEB Nordic Outlook - Marknadsanalyser och tillväxt

  • Har världen nu fastnat i en utdragen period med låg tillväxt, dvs sekulär stagnation?
  • Hur mycket minusräntor får och tål världen?
  • Kan USA höja räntan utan oönskade omvärlds- och dollareffekter?
  • Har oljepriset nått botten – hur hanterar världen Brexit, Trump och en förhöjd geopolitisk osäkerhet?

Detta och mycket mer ger Daniel Bergvall, Economist på SEB sin syn på under föredraget.


Brott mot företag – vad gör Polisen?

Företagarna Ystad inbjuder till en information från Polisen. Tar man överhuvudtaget brott mot företag på allvar? Uppklarandegraden senaste åren ligger på 4%. Nästan alla anmälningar avskrivs i samma stund som de anmäls. Försäkringspremierna höjs hela tiden.
 
Detta informerar Patric Nihlén om, kommunpolis Ystad/Skurup.


Program

14.30 Kaffe och mingel
14.55 Välkomna, Johan Österberg, näringslivschef Ystads kommun, Andreas Bergquist, kontorschef SEB Ystad och Ingvar Öberg, ordförande Företagarna Ystad
15.00 Daniel Bergvall, Economist SEB, Nordic Outlook
16.00 Patric Nihlén, kommunpolis Ystad/Skurup
16.30 Avslut och tack för idag

 

Anmäl dig här!

Publicerad 2016-05-03