46394494-conceptual-image-of-teamwork-and-cooperation-with-a.jpg

Stöd för företag

Vad gäller kring omsättningsstöd och omställningsstöd för företag till följd av pandemin?

Stöd för företag kopplat till pandemin

Omställningsstödet kan ges till aktiebolag, och omsättningsstödet kan ges till enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Omställningsstödet

Omställningsstödet kan gå till företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek, bland annat löner och hyror.

verksamt.se hittar du information om stödet och hur du går tillväga.

Omsättningsstödet

Förutsättningarna för omsättningsstödet är att den enskilde näringsidkaren eller handelsbolaget förlorat mer än 30 procent av sin omsättning.

På verksamt.se hittar du information om stödet och hur du går tillväga.

 

Publicerad 2022-01-11, Uppdaterad 2022-03-01