3562474-connected_dela.jpg

Stödåtgärder

Information om omsättningsstöd, stöd för korttidsarbete och omställningsstöd.

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma

Nu finns ett särskilt stöd för dig som driver enskild näringsverksamhet. Du ansöker hos Boverket och beslut fattas av Länsstyrelserna.

Läs mer på verksamt.se

 

Stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021

Regeringen beslutade den 9 november att förlänga stödet för korttidsarbete till juni 2021. Det kommer även fortsatt att vara Tillväxtverket som hanterar stödet.

Läs mer på Tillväxtverket

 

Omställningsstöd för maj och juni–juli 2020

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av sjukdomen covid-19.

Ansök senast 30 november

Läs mer på skatteverket.

Publicerad 2020-11-19