8B7B0948.jpg

Tillsammans mot brott

Tillsammans mot brott. Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

Webbinar - Tillsammans mot brott

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete. Arbete bör vara kunskapsbaserat och ske i samverkan. Men för att uppnå en fungerande samverkan krävs kunskap om den lokala problembilden och vilka andra aktörer som kan bidra.

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas.

Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem för deras verksamhet.

Syftet med webbinariet är att ge insikter, kunskap och exempel på hur det lokala näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet och varför det är värdefullt för alla parter.

Detta är ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv Västra Götaland, Polisen Region Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland.

DIREKTLÄNK TILL WEBBINAR - TILLSAMMANS MOT BROTT

Publicerad 2021-02-22