salad-569156_1920.jpg

Uteserveringar

Information till dig som funderar på att ha en uteservering

Vilka regler gäller för uteserveringar?

Du kan behöva bygglov för delar av uteservering, till exempel för tak, viss inglasning och avskärmningar. Vad som skiljer staket och plank åt är att staket är minst 50 % genomsiktligt.

Du behöver bygglov för att

  • bygga ett tak
  • göra viss inglasning
  • skärma av med plank eller glasräcken som är högre än 0,9 meter

Du behöver inte bygglov för

  • stolar, bord och fristående parasoller direkt på marken
  • staket som är högst 1,2 meter från marken

Uteservering på allmän platsmark

Du måste alltid ha markägarens tillstånd och nyttjande av allmän yta kräver polistillstånd.

Använder du stadens mark för din uteservering måste du följa övriga regler som finns för hur en uteservering får se ut. På sidorna om nyttjande av offentlig plats i Ystads kommun kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

 

Publicerad 2023-02-01, Uppdaterad 2023-04-19