6023695-bokslut.jpg

Vilket stöd behöver ditt företag?

Hur tycker du att Skåne ska se ut och utvecklas för ditt/ert företag?

Vilket stöd behöver ditt företag?

Regional utveckling Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. 

För att vi ska kunna hjälpa företagen behöver man veta vilka förutsättningar som är viktiga för ditt företag och dess utveckling.

Vad behöver ni för att växa? Vilka hinder ser ni? Hur tycker ni att Skåne ska se ut och utvecklas för ert företag?

Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Direktlänk till enkäten

Publicerad 2022-09-27