35106109-close-up-business-man-with-report-analysis-selective-focus.jpg

Ystads kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset för näringslivet

Kommunen följer noga utvecklingen av coronaviruset och tar löpande del av såväl nationella beslut som rekommendationer med anledning av det. Som en del i det arbetet har kommunstyrelsen kommit överens om ett antal åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av coronaviruset för företagare

Kommunen vidtar följande åtgärder för att underlätta för näringslivet:

Företagslotsen på Marknad & Näringsliv finns som vanligt tillgänglig för alla företagare inom Ystads kommun.

Möjlighet till anstånd med betalning av kommunala avgifter för till exempel

 • tillsyn för livsmedel, alkohol, tobak m.m.,
 • plan- och byggavgifter,
 • vatten, avlopp och avfallshämtning, 
 • el och fjärrvärme som betalas till Ystads Energi AB samt för
 • befintliga upplåtelser för evenemang, uteserveringar och försäljning på allmän platsmark inklusive torghandel.
 • Möjlighet till anstånd eller avbetalningsplan för hyror för lokaler som upplåts av kommunen eller de kommunala bolagen.
 • Generositet vid avbokning av kommunens eller bolagens lokaler/anläggningar.
 • Fler möjligheter för utomhusserveringar/försäljning.
 • Kortare betalningstid till företag som levererar till kommunen eller bolag.

 

Avgift för reklamskyltar och skyltvaror utanför butik m.m.

14 maj beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt upphäva avgiften för markupplåtelser på allmän platsmark för reklamskyltar och skyltvaror under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Den företagare som redan har betalat delar eller hela avgiften för den aktuella perioden kan återsöka beloppet hos kommunen. Den administrativa avgiften om 330 kr kvarstår.

En individuell prövning kommer att ske i varje enskilt fall och företagare som vill nyttja någon av kommunens åtgärder är välkommen att kontakta den avdelning inom kommunen, bolaget eller förbundet som i normala fall har hand om frågan.

 

Statligt stöd för hyresrabatter

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 att inte nyttja det statliga stödet för hyresrabatter eftersom det har en negativ inverkan på kommunens budget.

Genom det statliga stödet kan kommunen endast återsöka hälften av hyresnedsättningen från staten och detta saknas det ekonomiska förutsättningarna för.

Det finns också ett osäkerhetsmoment givet dels hur allvarliga konsekvenserna blir för Ystad till följd av pandemin, dels att det är omöjligt att veta hur länge den exceptionella situationen kommer att pågå. Kommunen måste ta höjd för dessa parametrar.

 

Företagare som önskar snabbare betalning av faktura kan mejla till leverantorsfakturor@ystad.se eller kontakta respektive bolag. Kommunen är mån om att alla dessa beslut ska kunna fattas så snart som möjligt och präglas av ett pragmatiskt förhållningssätt. Kommunen kommer också som en ytterligare åtgärd att i första hand försöka boka om konferenser eller liknande arrangemang istället för att avboka dem.

Åtgärderna kan komma att åtföljas av fler, beroende på hur situationen utvecklas.

Kommunen vill återigen understryka att vi nogsamt och ständigt följer utvecklingen till följd av coronavirusets spridning. Ytterligare eventuella åtgärder kommer att utarbetas i dialog och samråd med det lokala näringslivet.

 

Med plats för omtanke

Ystads kommun har tagit fram informationsmaterial som du kan ladda ner och skriva ut. Tillsammans hjälps vi åt att vara rädda om varandra och hålla hjulen rullande.

Publicerad 2020-03-25, Uppdaterad 2020-08-10

Kontakt

​Tillsyn för livsmedel, alkohol, tobak m.m.

Plan och Bygg

Vatten, avlopp och avfallshämtning

Evenemang, uteserveringar och försäljning på allmän platsmark inklusive torghandel

 • Trafikövervakarna: 0411-57 71 86
 • Direktnummer Maria, trafikövervakare: 0709-47 71 87
 • Direktnummer gatuchef: 0411-57 89 10

Anstån​​​​d eller avbetalningsplan för hyror för lokaler som upplåts av kommunen eller de kommunala bolagen

 • Ystad industrifastigheter: 0411-57 71 09
 • Fastighetsavdelningen: 0411-57 71 54
  alt. 57 72 07

Snabbare betalning av faktura

Avgift för reklamskyltar och skyltvaror utanför butik m.m.

Uteservering/uteförsäljning

VIKTIG INFORMATION

Från 27 mars är möjligt att ha uteserveringar i gång på gågatan—hamngatan

Har du någon form av polistillstånd för uteservering/försäljning sedan tidigare?

Alla som har polistillstånd sedan tidigare oavsett vilket tidsintervall man valt kan starta sin uteserveringar/försäljning omgående.

Du MÅSTE kontakta parkeringsvakterna för kännedom innan du sätter upp din uteservering.

 • Trafikövervakarna: 0411-57 71 86
 • Direktnummer Maria trafikövervakare: 0709-47 71 87
 • Direktnummer gatuchef: 0411-57 89 10

Har du inget polistillstånd för uteservering/försäljning sedan tidigare?

Alla som inte har polistillstånd för uteservering/försäljning sedan tidigare, måste söka tillstånd hos Polisen från den dagen man vill starta.

I samband med att du som företagare betalt in avgiften till Polisen, kontaktar du trafikövervakaren för vidare information, då de är remissinstans och kommer att hantera detta omgående.

Du MÅSTE kontakta parkeringsvakterna för kännedom innan du sätter upp din uteservering.