Kompetenskompassen_liggande.jpg

Kompetenskompassen

Nu är det dags för Kompetenskompassens årliga kartläggning av Ystads kompetensbehov

Delta i kompetenskompassen

Direktlänk till undersökningen

Mål och Syfte

  • Synliggöra Behov: Tydliggör det lokala behovet av yrkeskompetens

  • Minska Missmatching: Bidra till underlag gällande dimensionering av utbildningar så att de kan matcha aktuella kompetenskrav.

  • Främja Tillväxt: Synliggör och tillgodoser kompetensbehov för att stimulera företagstillväxt.

  • Hållbara Rekryteringar: Delta i skapandet av en hållbar arbetskraft genom att rekrytera rätt kompetens.

  • Minska ojämlikhet: Öka medvetenheten bland unga om vad som krävs för att bli anställningsbara.

  • Bidra till Samhällsnytta: Ge viktiga insikter och material för näringslivet, politiker och skolor

Efter redovisning av resultat presenteras förslag på konkreta aktiviteter t.ex. workshops och samverkansarenor. Syftet är att arbeta tillsammans mot en hållbar kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. På Kompetenskompassens sida hittar du en sammanställning av olika aktiviteter som görs och som genomförts.

 

Publicerad 2023-11-08, Uppdaterad 2023-12-12