Biogas Ystad-Österlen

Ett steg närmre "grön region" i Ystad-Österlen

Visionen och projektidé för biogas Ystad-Österlen 2020

 En utifrån hållbar utveckling, ”grön region”, självförsörjande på förnybart drivmedel där:

  • två eller fler färjor drivs med biogas
  • all hamnlogistik drivs med biogas
  • all kollektivtrafik drivs med biogas
  • alla kommuners nya bilar drivs med biogas
  • 20 % av den privata bilparken drivs med biogas
  • 30 % av näringslivets service- och transportfordon drivs med biogas

I visionen för biogas Ystad-Österlen 2020 heter de nya hållbara alternativen biogas, biodiesel och grön elektricitet. Efter ett möte med representanter från råvaruleverantörer visade det sig finnas positiv potential och möjligheter för att driva den ”gröna” visionen vidare. Syftet med visionen är att verifiera den potential som gjorts gällande, skapa ett nätverk av råvaruleverantörer och intressenter som minst motsvarar potentialen samt producera ett beslutsunderlag tillräckligt för att kunna avgöra om man bör gå vidare och projektera biogasproduktion i Ystad-Österlenregionen.

Biogas Syd, som representerar intresseorganisationen för biogas i Skåne, har precis publicerat en studie över råvarupotentialen i Skåne som tydligt visar att kapaciteten i Ystad-Österlenregionen motsvarar den vision som regionen strävar mot.

Målet för att ta Ystad-Österlenregionen närmre en ”grön region” och en hållbar utveckling ur ett drivmedelsperspektiv, är att förverkliga en biogasproduktion som motsvarar den vision regionen satt upp.

Detta är ett samarbete mellan kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn (Simrishamn är klara med sitt arbete).

Projektet har fått landsbygdspengar 300 000 per kommun samt från Länsstyrelsen 300 000. En projektledare är anställd för 1 år, Gabriella Eliasson.

Publicerad 2013-03-11, Uppdaterad 2014-01-21