Samordnad Varudistribution

Leader-projektet Samordnad Varudistribution drivs av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

EU-logotypTomelilla logotypSimrishamns logotypYstads logotypLeader-logotyp

Med hjälp av en gemensam distributionscentral som drog igång den 1 oktober 2013 har det skapats nya möjligheter för lokala och regionala matproducenter att lägga anbud på kommunernas livsmedelsupphandlingar på grund av att transportdelen i upphandlingen tagits bort.

Öppet lanskap Ystads kommun Bild: Fredrik Ekblad

Projektet Samordnad Varudistribution ska även minska antalet transportfordon på vägarna till kommunerna med upp till 70 procent. Dessutom räknar projektet med ekonomiska besparingar, ökad punktlighet och ökad trafiksäkerhet både på vägarna och på skolgårdarna.

Samordnad varudistribution startade som ett projekt och beviljades då ett projektstöd på drygt 1 miljon kronor inom Leader Ystad-Österlenregionen. Länsstyrelsen i Skåne län ger bland annat som skäl för sitt stöd: ”Projektet är innovativt och ligger i framkant på en utveckling som är på stark frammarch. Det kommer att ge vår region en marknadsledande position i denna utveckling”.

Publicerad 2013-11-28, Uppdaterad 2014-03-10