För dig som jobbar med logistik och transporter

Historik
Samordnad varudistribution sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden när trängsel och tillgänglighet av varuleveranser i stadsmiljö började bli ett betydande problem i Mellaneuropa. I Sverige har man de senaste 20 åren testat olika koncept för samordning med varierande resultat.

Men genom att använda affärmodellen Samordnad Varudistribution kan man minska miljöpåverkan, effektivisera transportflöden, öka leveranspunktligheten och öka andelen närproducerat livsmedel. Detta ligger i linje med en hållbar utveckling.

Nuläget
Runt 60-70 % av en kommuns varuinköp består av livsmedel. Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner kommer att upphandla en distributionscentral (DC) med tillhörande ”slingbil” som ska köra ut livsmedel till kund. Antalet kunder är initialt ca 100 och innefattar förskolor, skolor och äldreboenden i de tre kommunerna. Målet är att minska Foto: Kristian Ördelltransportflödet med upp till 70 %. Färska siffror från 2012 från visar på en minskning av 82 % för Växjö kommun (från 1 900 leveranser/vecka till 350/vecka).

Distributionscentral
Distributionscentralen (DC:n) skall i första hand fungera som en omlastningsplats där alla upphandlade leverantörers livsmedel skall mellanlanda och samordnas in i en eller flera lastbilar för att sedan köras ut. DC:n kommer att kräva lagringsutrymme med kylar, frysar och för övrig mat där krav på obruten kyl- och fryskedja ingår.

Transporter med fasta körturer
Transportplanering från DC ut till kund kommer att utföras av kommunerna. Körturerna förutbestäms genom ett ruttoptimeringsverktyg. Slingbilen får därmed ett fast körschema att följa där enbart det av kommunerna inköpta livsmedlen ska ingå i transporten.

Digital kommunikation enligt standard
Kommunikation mellan kommunen och DC:n skall ske digitalt med hjälp av SFTI-standard. I upphandlingen ingår att slingbilen skall utrustas med fordonsdator kopplad till GPS, orderhantering och avvikelserapportering där körda kilometer och stopptider kan loggas och kommuniceras över till kommunens digitala kundcentra.

Målet
Målet är att DC:n skall underlätta för de lokala livsmedelsproducentera att leverera till kommunal verksamhet. Ett dyrt led för producenten försvinner i och med att affärsmodellen exkluderar leveranskravet ut till kunden. Man kommer kunna lämna allt på ett ställe.

Det finns många utvecklingsmöjligheter för en vidareutbyggnad av DC:n. En given är en utökning av de andra varor som kommunerna upphandlar, exempelvis sällanvaror och förbrukningsmaterial. Dessa är tänkta att hakas på när distributionen av livsmedel är intrimmad. Vi jobbar för fullt med införandet och välkomnar er att kontakta oss för mer information och vidare diskussioner.

Kontakt:
Samordnad Varudistribution
Christina ”Tina” Persson
0709-47 70 84
christina.b.persson@ystad.se

Publicerad 2013-11-21, Uppdaterad 2014-01-21