Mål och syfte

Mål
Målet med Samordnad varudistribution är att öka antalet lokala och regionala livsmedelsleverantörer till Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Antalet inleveranser till varje enhet ska ske från färre fordon utifrån ett fast schema med ”tidsfönster” för leveranser, vilket ska göra det enkelt för personal att ta emot varorna.

Intressenter
Projektet har två ”intressenter”, dels de ansvariga för kommunens livsmedelsförsörjning, kost, ekonomi och transporter, dels det lokala och regionala näringslivet som genom kommunikations- och kompetensinsatser kan delta i en anbudsgivning.

Syfte
Samordnad varudistribution ska minska miljöbelastningen vid leveranser till kommunerna. Med ca 70 procent färre fordon på vägarna skapar ekonomiska besparingar, ökar punktligheten i leveranserna och höjer trafiksäkerheten genom färre fordon i rörelse och att leveranser kan ske exempelvis före och efter skoltid.

En samordnad varudistribution ska även öka antalet lokala producenter som levererar livsmedel till de tre kommunerna genom dels att lyfta ut transportdelen i upphandlingen, dels genom kommunikations- och utbildningsinsatser.

Publicerad 2013-11-21, Uppdaterad 2014-01-21