Så här går det till

• Via en e-handelslösning beställer skolor och äldreboenden i de tre kommunerna livsmedel. Ansvaret för distributionen förs över från de enskilda livsmedelsleverantörerna till en externt upphandlad transportör.

• Leverantörerna lämnar godset på en gemensam distributionscentral (DC) där varorna samlastas till ett fordon. Leveranserna sker via förutbestämda körslingor till leveransadresserna på en given tidpunkt. Detta gör att skolorna eller äldreboendena kan schemalägga personal som tar emot leveranserna.

Krageholmsmöllan Foto: Fredrik Ekblad

Publicerad 2013-11-21, Uppdaterad 2014-01-21