Tillväxtskola 2 - 2011

ESF-pengar till unik Tillväxtskola för företagare

Tillväxtskolan 2 startar februari 2011

De två senaste åren har 50 företag med totalt 900 anställda deltagit i Tillväxtskolan. Det har skapar positiva förändringsprocesser i varje enskilt företag och även bidragit till utveckling och tillväxt i hela regionen.
Målet är att ca. 150 företag ska genomgått utbildningen fram till 2012.

Tillväxtskolan är en specialanpassad utbildning riktad mot etablerade små och medelstora företag som vill växa och bli mer lönsamma, 2-50 anställda.

Projektet har initierats av Sparbanken Syd medan ESF-rådet är med och finansierar projektet.

Projektet kommer att drivas av Sparbanken Syd, projektledare och i nära samarbete med näringslivsutvecklarna i Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Urvalet beror på om ert företag överensstämmer med ESF:s regelverk samt hur väl ni motiverar varför just ni och ert företag ska få denna möjlighet

Tillväxtskolan har skapat och skapar positiva förändringsprocesser i varje enskilt företag och bidrar till utveckling och tillväxt i hela regionen.

 

Penseer

Publicerad 2013-03-11, Uppdaterad 2014-01-21