Ystad_Påsk_2021-73.jpg

Beredskapsvecka

Beredskapsvecka v 39

Just nu sker beredskapshöjande insatser löpande, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Det är viktigare än någonsin att vi tar ett gemensamt ansvar för att upplysa våra medborgare om att de både enskilt och tillsammans är en del av Sveriges beredskap. 

Hur skulle just din butik/verksamhet kunna delta?

Krisberedskap är kanske inte något din verksamhet berättat om för kunder och besökare tidigare? Även om årets tema är mat, så går det naturligtvis bra att istället/också lyfta andra delar av krisberedskapen: el, vatten, värme och kommunikation. 

Om ni vill delta i aktiviteter på stan, så rekommenderar kommunen den 27/9, 28/9 eller 1/10, för att kunna erbjuda Ystadborna flera aktiviteter vid samma tillfälle. 

Till exempel skulle ni kunna erbjuda produkter och varor som är bra att ha i sin hemberedskap? Alltifrån skafferivaror med lång hållbarhet, ljus, powerbanks, filtar och varma kläder till sovsäckar, sprit- och gasolkök, husapotek, sårvård och vattendunkar. Erbjudanden kan så klart ske såväl löpande under hela veckan som vid ett specifikt tillfälle.

Fler tips finns i MSBs checklistor på: www.msb.se/egenberedskap

Eller så har du kanske en idé på en aktivitet du vill genomföra, på temat krisberedskap?

Gemensamt ansvar

Kommunens säkerhets- och beredskapsavdelning har ett samordnande uppdrag inför Krisberedskapsveckan, och ett antal aktiviteter är planerade: 

Säkerhets- och beredskapsavdelningen trycker upp banners och folders för avhämtning vid intresse, och kommer också att finnas på stan för att prata med och sprida budskap till våra medborgare. Vill din verksamhet vara med där, så är ni varmt välkomna.

Kommunikationsenheten genomför en informationskampanj i kommunens sociala mediakanaler – om hemberedskap och om hur kommunen informerar och stöttar vid en samhällskris. 
Vi har lånat Länsstyrelsens vagn "Exit Game" – ett slags "escape room" i miniatyr, där man kan testa sin motståndskraft och sina kunskaper om beredskap. Vagnen kommer att stå på Österportstorg den 27/9.  

Publicerad 2022-09-12