15495065-kontor-medarbetarsamtal_anstalla.jpg

Nystartat företag?

Till dig som nyligen startat eget eller varit verksam under några år.

Välkommen till en träff på Rådhuset i Simrishamn, Stortorget, torsdagen den 6 december, kl. 18.30.

Då vi ser dig som en av våra viktigaste kunder vill vi behålla kontakten med dig även framöver. Därför vill vi informera dig om vilka möjligheter Arbetsförmedlingen har för att kunna underlätta för dig som företagare inför en eventuell expandering av företaget.

Näringslivsutvecklare i våra kommuner i sydöstra Skåne kommer att berätta om sitt arbete samt vilka frågor de kan hjälpa dig som företagare med.

Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne, kommer tillsammans med gäster berätta på vilket sätt du som ny företagare kan få hjälp med att skapa ett hållbart och varaktigt företagande.

Du får också tips på vad du skall tänka på när det gäller ditt försäkringsskydd som egen företagare.

Under kvällen finns även en möjlighet att utbyta erfarenhet med andra företagare som nyligen
startat sina företag, nätverka m.m.

Vi lovar en mycket givande kväll där Arbetsförmedlingen bjuder på en bit mat.

Anmäl Dig senast 30 november till: Lennart Månsson, Arbetsförmedlingen, 010-486 70 62,
lennart.mansson@arbetsformedlingen.se

Publicerad 2018-08-22, Uppdaterad 2018-12-12