7874460-industribild.jpg

Kompetensförsörjning till industrin

Kompetensförsörjing till industrin. Behov och lösningar.

Kompetensbehoven i industrin är fortsatt stora även inom överskådlig framtid.

Det här frukostmötet syftar till att:

  • visa på de konkreta behoven av personal
  • visa på möjliga lösningar
  • komma överens om hur vi ska gå vidare för att säkra kompetensförsörjningen till industrin och erbjuda många ungdomar bra utbildning och jobb.

Vi hade i maj ett frukostmöte, som IF Metall tog initiativ till, med representanter för företagen, skolan, yrkesvägledare, IF Metall, näringslivsenheterna på kommunerna m.fl. Där fick en mindre grupp i uppdrag att kartlägga behoven och bl.a. hur vi ska arbeta med rekrytering på skolorna. Det är nu dags att redovisa det första resultatet av detta arbete.

Teknikcollege Skåne är en möjlig lösning. På mötet kommer vi att presentera exempel på förutsättningar, arbetssätt, ekonomi, tidsaspekter och utfall för ett införande av Teknikcollege.

Till mötet bjuds företagen, skolan, kommunledning och näringslivsenheterna in.

Datum: Onsdagen den 28 november

Tid: 07.30-09.00

Plats: Tryde 1303

O.S.A senast 16 november till:

per-olof.lind@tillvaxtsyd.se eller anders.throback@ifmetall.se           

 

Publicerad 2018-10-29, Uppdaterad 2018-12-12