Vi kan Ystad

En tät dialog med näringslivet är en förutsättning för ett bra företagsklimat. Regelbundna företagsbesök, vår företagslots och uppföljning är viktiga delar. Företagslotsen är en väg in för företagsärenden.

Det finns en stor branschbredd i kommunen, sök gärna i näringslivsregistret genom UC

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2024-02-19