Naringslivsfrukost_live2021b.jpg

Vi kan Ystad

Ystad -lite närmre och mycket bättre

Ystad är en landsbygdskommun som präglas av högklassig jordbruksmark, fyra mil långa sandstränderna och ett näringsliv med en fantastisk branschbredd. Ystad är dessutom utsedd, av Region Skåne, till regional kärna för sydöstra Skåne. Vårt näringsliv innehåller allt från filmproduktion till verkstadsindustri och vår besöksnäring är porten till Ystad och dess starka varumärke. Ystad kommun har strax under 32 000 invånare varav Ystad stad har ca 25 700 invånare.

Kommunen har ett högre antal småföretag än rikssnittet dvs företag med färre än 50 anställda och entreprenörsandan genomsyra näringslivet. Totalt finns 4 358 arbetsställen som tillsammans har 14 111 anställda (Svenskt Näringsliv, SCB 2022).

Du kan söka på företag i kommunen under näringslivsregistret via UC

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2023-10-16

Svenskt Näringsliv

Företagsklimatet i Ystad 2023

Svenskt Näringsliv presenterar årligen rankingen av Sveriges företagsklimat. Rankingen är en attitydundersökning som beskriver hur företagarna i respektive kommun upplever företagsklimatet.

Ystad tappar 82 placeringar och hamnar på plats 143. Trycket är samtidigt högt på etableringar, vi har en stabil tillväxt, få konkurser och är en utpekad regional kärna. Ystads enskilda resultat ligger stabilt parallellt med att andra kommuner har förbättrat sig, det i sin tur gör att vi trillar ner ytterligare i rankingen.

I attitydundersökningen svarade 107 företag, det är bättre svarsfrekvens än genomsnittet. Fyra av de som svarat har fler än 100 anställda, samt 74 av företagen som svarat har mellan 1-25 anställda. Branscherna där flest svarat är bygg, handel, jordbruk, industri och besöksnäring.

Läs mer på foretagsklimat.se

Företagsklimat

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.

I maj 2023 presenterade Sparbanken Skåne sin konjunkturrapport för Skåne. Du kan läsa rapporten på deras hemsida.

Näringslivsstrategi

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Näringslivsavdelningen har under 2022 drivit workshops med 17-tal både företagsorganisationer och politiker för att få inspel i framtagandet av den nya näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin har för avsikt att antas hösten -23 eller våren -24.

Den nuvarande näringslivsstrategin antogs antogs av Kommunfullmäktige 2011-05-19