2013-06-24_22.10.37.jpg

Företagsklimatet i Ystad

Ystad är porten till framtiden och omvärlden

I Ystad finns 3 087 arbetställen som tillhör privata företag. (antalet arbetsställen är större än antalet företag. 99,4 procent av alla företag är småföretag i Sverige, men den statistiken är inte tillgänglig på kommunnivå)

Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 96,2 procent har färre än 50 anställda. Småföretagen utgör en stor majoritet av samtliga företag i kommunen. Under 2017 startades dessutom 184 nya företag i Ystad enligt statistik från Bolagsverket.

Genom att etablera ditt företag i Ystad får du nära till storstäder & Europa. Du investerar i en expansiv region med ett positivt företagsklimat. I Ystad finns en positiv anda mellan företagarna och med Ystads kommun och det finns flera nätverk att delta i där tillväxt, utbyte av erfarenheter och samverkan är några av de gemensamma nämnare.

Ystad är en fantastisk del av världen att bo och verka i. Här finns stränderna och ängarna, den gamla staden, byarna och landsbygden. Ystads centrala läge och tillgång till goda kommunikationer skapar utmärkta förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Här finns allt från större tillverkningsindustrier till mindre tjänsteföretag. Ystad har ett högre antal småföretag än rikssnittet (källa Svenskt Näringsliv)

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2018-11-27

Svenskt Näringslivs ranking 2018

Trots att vi i 2017 klättrade rejält lyckades vi ändå förbättra oss ytterligare i år när det gäller det sammanlagda omdömet, från 3,8 till 3,9, vilket vi är oerhört tacksamma för och stolta över, berättar Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef i Ystads kommun. Det ger ett kvitto på att vi fokuserat på rätt saker.

Den totala summan består av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I årets ranking ligger Ystad kvar i toppskiktet och hamnar på plats 35 jämfört med plats 25 år 2017, det placerar Ystad top 10 i Skåne.

Läs mer om rankingen här

Företagsklimat

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.