Vi_kan_Ystad_fotograf_okand_(2).jpg

In- och utpendling

Inpendlingen till Ystads kommun är ca 4800 personer er dag

In- och utpendling

Inpendlingen till kommunen är ca 4800 personer/dag och kommer främst från grannkommunerna och därefter Malmö. Utpendlingen, ca 5500 personer/dag, domineras av pendling till Malmö (1700p), därefter våra grannkommuner i sydöstra Skåne.

Publicerad 2023-03-16