Vi_kan_Ystad_fotograf_okand_(1).jpg

Starkt nyföretagande

Ystads kommun har historiskt sett ett högt nyföretagande

Starkt nyföretagande i Ystad

Kommunen har historiskt sett ett högt nyföretagande och har bortsett från pandemiåret 2020 haft ett positivt netto mellan nystartade och avslutade företag. År 2022 startades 176 nya företag medan 107 avslutades vilket ger ett netto på 69 st företag, vilket gäller aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag (Bolagsverket).

Publicerad 2023-03-16, Uppdaterad 2024-03-22