RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ökad tillgänglighet

Publicerad: 2023-09-26 08:34

Tillgängligare inspektörer och kortare kötider till handläggarna. Det är några av förbättringarna som kommunens bygglovsenhet nu hoppas ska medföra bättre service för dig som söker, eller är i ett bygglovsärende.

 Bygglovsenheten förbättrar servicen

Allt färre väljer att spontant besöka Bygglovsenheten under öppettiderna. De flesta mejlar och bokar in ett möte med någon av bygglovshandläggarna. Det ger en större flexibilitet för dig som söker och handläggaren kan ha underlagen klara redan vid första mötet. Därför minskar kommunen nu drop-in-tiderna. I stället kommer fler handläggare att arbeta med att svara i telefon under telefontiderna och man hoppas kunna minska kötiden.

Dessutom erbjuder de en ökad tillgång till inspektörerna som du nu kan nå när som helst måndag till torsdag 9-16 och inte bara under specifika telefontider. Du kommer dessutom att kunna nå din specifika ärendeinspektör via direktnummer.

Expeditionen finns som vanligt tillgängliga för allmänna frågor och kan vägleda dig vidare. På bygglovsenheten hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Hör Henrik Olsson och Angelica Erlandsson berätta om förbättringsarbetet (film)

 


Företagsklimat

Publicerad: 2023-09-26 08:30

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking

Företagsklimatet i Ystad

Svenskt Näringsliv presenterar årligen rankingen av Sveriges företagsklimat. Rankingen är en attitydundersökning som beskriver hur företagarna i respektive kommun upplever företagsklimatet.

Ystad tappar 82 placeringar och hamnar på plats 143. Trycket är samtidigt högt på etableringar, vi har en stabil tillväxt, få konkurser och är en utpekad regional kärna. Ystads enskilda resultat ligger stabilt parallellt med att andra kommuner har förbättrat sig, det i sin tur gör att vi trillar ner ytterligare i rankingen.

I attitydundersökningen svarade 107 företag, det är bättre svarsfrekvens än genomsnittet. Fyra av de som svarat har fler än 100 anställda, samt 74 av företagen som svarat har mellan 1-25 anställda. Branscherna där flest svarat är bygg, handel, jordbruk, industri och besöksnäring.

Läs mer på foretagsklimat.se


Samverkan

Publicerad: 2023-09-18 16:08

En vecka med fokus på företagsklimat och samverkan hos oss på näringslivskontoret

Just nu gör vi flera företagsbesök

Nu är vi i full gång med företagsbesök, vilket är något av det bästa vi vet! Vid våra företagsbesök lär vi oss mer om er lokala företagare och ni får veta på vilket sätt som ni kan ta hjälp från oss tex via företagslotsen och våra nätverksträffar. Vill du läsa mer om vilka företag vi besökt så kolla in vår Instagramkanal @naringslivystad. Vill du att vi besöker din verksamhet? Kontakta oss gärna.

Möjlighet att se Näringslivsfrukosten i efterhand

Jack på Ystad Studios Visitor Center filmade näringslivsfrukosten förra veckan och nu finns möjligheten att se sändingen i efterhand. Kanske missade du den eller så kanske du vill se den igen.

Möjligheterna med MAX IV och ESS

Vi tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna fick möjligheten att träffa Magnus Larsson för industriföretagen och Pia Kinnholt ESS koordinator för Danmark och Sverige för att få en bild över vilka affärsmöjligheter det finns för det lokala näringslivet kopplat till ESS och MAX IV.

Max IV labbet är en användaranläggning som fokuserar på analys av olika material, t ex, stål, livsmedel, läkemedel och trä. Labbet erbjuder bjuder företag, forskare och universitet att hyra experimentstationer. Förenklat sker experimenten genom att man skjuter en mycket kraftig röntgenstråle (elektroner) genom materialet för att se hur det beter sig och vad som händer inuti materialet.

Med hjälp av olika avbildningstekniker kan man sedan göra analyser. Röntgenstrålen skapas genom att elektroner körs runt med hjälp av en accelerator, som är väldigt energikrävande. Företag inom bl a industrin som håller på att ställa om till nya miljövänliga material kan ansöka om att hyra en experimentstation för att lära sig mer om hur materialet beter sig inför skapandet av en ny produkt. Läs mer på maxens.se

ESS European spallation source började att byggas år 2014 och skall stå klart år 2028. Även detta skall bli en användaranläggning för experiment och det är ett nordiskt forskningsinitiativ. Europa ligger nämligen efter i många forskningsområden om man jämför med Asien och USA. I denna anläggning kommer neutronforskning att användas så att man kan se vad materialet (atomerna) är gjorda av.

Nya kommunövergripande mål för mandatperioden

Innan sommaren antogs Ystads kommuns nya kommunövergripande mål för mandatperioden. I de nya målen ingår att arbeta in Agenda 2030 som den långsiktiga riktningen för Ystads väg framåt. I veckan som gått var det dags att starta upp det kommunövergripande arbetet med en komprimerad version av Ystadmodellens fem steg. Vid mixade bord deltog politiker, chefer och strategiska funktioner och dagen fungerade som en uppstart till målarbetet i respektive verksamhet under hösten.

 

 

 


Alla vägar bär till Ystad

Publicerad: 2023-09-12 10:02

Mixed Reality, Ystad Summit och Näringslivsfrukost...

Vad betyder filmnäringen för Ystad?

I veckan som gick arrangerade Film i Skåne, Film i London och Ystads kommun Mixed Reality för att dela kunskap om fictionsturism och destinationsutveckling. På agendan fanns bland annat film/skärmturismens värde och dess betydelse för destinationer. Att inspirera konsumenter, stödja tillväxt för turismföretag eller skapa publik uppmärksamhet om djur- och växtlivet. Att filmnäringen har stor betydelse för Ystad finns det inga tveksamheter kring.

Ystads Näringslivsfrukost

Drygt 140 personer samlades för att äta frukost och nätverka under morgonden den 7 september när det var dags för vår Näringslivsfrukost. Frukosten arrangerades i samband med att Ystad Summit öppnade.

Bengtåke Wahlgren, Operativ Chef Ystad Summit, Pia Jönsson Rajgård, interims-vd för Visit Skåne och Ordförande Y-event samt Anneli Hulthén, Landshövding Skåne Län och Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande hälsade välkomna och höll ett kort invigningstal.

Sen var det dags för Johan Österberg och Lars Larsson att inta scenen och rollen som samtalsledare. På scenen mötte publiken representanter för lobbyarbetet med E:65, företagare som är engagerade i stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad och man fick även en inblick i hur välgörenhetsprojektet Gott Liv fortgår.

Sist ut i programmet bygger vi broar mellan kulturen och näringslivet när det var dags för Ystad Stadsteater att ta plats på scen. Missade du Näringslivsfrukosten eller vill du se den igen? Då kan du titta på den på Ystads kommuns YouTube

Ystad Summit

Under torsdagen och fredagen besökte omkring 2000 personer de över 50 samtalen och andra programpunkterna, med allt från lokaljournalistik och plaståtervinning till Nato och ett samtal med juristen och författaren Evin Cetin om gängkriminalitet.

Vi från vår avdelning deltog på flera olika seminarier och passade även på att träffa Region Skåne tillsammans med våra grannkommuner för att prata samverkan.


Med det lokala näringslivet i fokus

Publicerad: 2023-08-28 10:49

Under sommaren har det varit mycket besökare i kommunen och under de första två veckorna efter semestern har nätverksträffar, lotsmöten och arrangemang rivstartat


Företagsklimat

Publicerad: 2023-06-30 10:25

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat och vad bidrar en Företagslots med?


Sommarföretagare

Publicerad: 2023-06-26 12:04

I veckan är det dags för kickoff för sommarföretagarna i sydöstra Skåne


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-06-19 09:37

Idag samlades deltagarna i respektive fokusgrupp för Hjärtat i Ystad


Folkemödet

Publicerad: 2023-06-16 09:00

Vi deltog på Folkemödet på Bornholm den 15-17 juni 2023


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2023-06-16 08:53

På Öja verksamhetsområde har det etablerats flera nya företag och vi som företagslots är med de flesta längs vägen


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-06-02 10:18

Ystads Näringslivsfrukost arrangerades på Ludvigsdals gård och drygt åttio deltagare nätverkade och tog del av ett gediget program


Kompetensförsörjning

Publicerad: 2023-05-31 15:19

Idag var det dags för kompetensmingel som en del av de åtgärder som identifierats i Kompetenskompassen


Ystads företagsklimat

Publicerad: 2023-05-25 08:51

Den 23 maj publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning om det lokala företagsklimatet


Ystadvärdar

Publicerad: 2023-05-08 15:10


Tourism Matters Academy

Publicerad: 2023-05-03 15:45

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen.


Insikt

Publicerad: 2023-04-27 16:47

Det är andra året som Ystads kommun är med i Insikt. Insikt mäter upplevelsen på genomförda ärenden med berörda sk NKI Nöjd kund index. Områdena som mäts är bygglov och markupplåtelse . Miljöförbundet har även miljö och livsmedel.


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-04-27 16:41


Ystadmodellen till hela Skåne

Publicerad: 2023-04-18 16:20

Hållbar Utveckling Skåne har fått finansiering från Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne under 2023 och 2024


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-04-12 15:47


Gott Liv Varm mat

Publicerad: 2023-03-29 16:17

Nu fortsätter projektet Gott Liv


Ystad Summit

Publicerad: 2023-03-29 09:53

Ystad Summit fortsätter där andra slutar och är ett bra tillfälle för näringslivet att ge sig in i samhällsfrågorna


E65

Publicerad: 2023-03-21 14:55

Sydöstra Skåne behöver en mer utvecklad infrastruktur som skapar bättre förutsättningar för näringsliv, transporter och turism att utvecklas.


Hur går det för Skåne?

Publicerad: 2023-03-21 14:36

Varje år släpps en digital rapport om läget i Skåne


Rekryteringsmässa

Publicerad: 2023-03-15 16:07

Årets Rekryteringsmässa besöktes av gymnasieungdomar och arbetssökande från arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen


Årets första näringslivsfrukost

Publicerad: 2023-03-09 16:25

Äntligen var det dags för årets första Näringslivsfrukost med temat energi, dess utmaningar och möjligheter


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-03-03 14:18

Kåseberga får goda betyg enligt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier


Fokus Tillväxt

Publicerad: 2023-02-16 15:07

Över femtio deltagare med kopplingar till hästnäringen samlades på Ystad ridklubb för att delta i det första branschspecifika arrangemanget inom Fokus Tillväxt


Årshjul arrangemang 2023

Publicerad: 2023-02-10 10:50

Årshjulet för Ystad i Centrum


Vi kan Ystad

Publicerad: 2023-02-10 10:40

Nyligen publicerades siffror från SCB gällande registrerade företag samt antal gästnätter i kommunen


Näringsliv Ystad

Publicerad: 2023-01-27 11:24


Hästnäringen i fokus

Publicerad: 2023-01-25 12:07

Affärsutveckling och hållbar tillväxt inom hästnäringen kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål


Ystads Näringslivsgala

Publicerad: 2023-01-23 11:37

Ystads Näringslivsgala arrangerades den 20 januari. Det blev en fantastisk kväll då vi tillsammans hyllade det lokala näringslivet


Kompetenskompassens resultat

Publicerad: 2023-01-17 14:37

Vilka kompetenser och utbildningar efterfrågar arbetsgivarna i Ystad?. Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat


Julhälsning från Marknad och Näringslivsavdelningen

Publicerad: 2022-12-19 14:17

Marknad och Näringslivsavdelningen bjuder dig på en sammanfattning av året, allt på rim


Nominerade till Årets Företagare

Publicerad: 2022-12-07 10:06

På vår sista näringslivsfrukost för året presenterade Företagarna Ystad de tre nominerade till Årets Företagare 2022


Julen i Ystad

Publicerad: 2022-11-28 13:13

Julen invigdes i Ystad torsdagen den 24 november på Stortorget och på söndagen var det äntligen dags för julskyltning


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2022-11-24 08:39

Hur arbetar med hållbar platsutveckling?


Kompetenskompassen enkät är öppen

Publicerad: 2022-11-24 08:21

Nu är Kompetenskompassens undersökning öppen, dina svar är viktiga för en hållbar kompetensförsörjning


Draknäste 2022

Publicerad: 2022-11-11 12:34

Att sitta i draknäste för unga företagare är fantastiskt


Ystadmodellen i Örkeljunga

Publicerad: 2022-11-11 10:43

Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids och i veckan var det dags för steg ett i Örkelljunga där Hållbar Utveckling Skåne höll i trådarna tillsammans med sex kommuner


Cityindex

Publicerad: 2022-10-27 13:31

Fastighetsägarna presenterar årligen Cityindex i syfte att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och de kommersiella servicefunktionerna inom respektive stadskärna.


Kompetensfika

Publicerad: 2022-10-27 13:25

I veckan var det dags för ett nytt arrangemang kopplat till Kompetenskompassen


Backåkra Summit

Publicerad: 2022-10-27 10:21

På FN dagen den 24 oktober var det dags för Backåkra Summit för andra året i rad. Bakom arrangemanget står Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun, arrangemanget genomförs med stöd från Sparbanken Syd


Hållbar platsutveckling

Publicerad: 2022-10-23 14:11

Nu är Platsutveckling Kåseberga igång. Ett första informationsmöte för näringsidkare, politik, byalag och offentliga organisationer har genomförts.


Gymnasiemässan

Publicerad: 2022-10-17 20:06

Gymnasiemässan på Ystad Arena


FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2022-10-07 13:38

Drygt 100 företagare och organisationer samlades för en förmiddag med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen


Företagsklimat

Publicerad: 2022-09-28 15:15

Den 28 september var det dags för Svenskt Näringsliv att presentera årets ranking i företagsklimatet och vi från Marknad och Näringslivsavdelningen var såklart på plats


Yrkesbussarna

Publicerad: 2022-09-28 15:05

I veckan har alla nior på Västerportskolan och Norreportskolan besökt flera olika större arbetsplatser i Ystads kommun


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2022-09-20 11:58

20 september var det dags för Ystads näringslivsfrukost med tema kompetensförsörjning


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2022-09-15 16:14

Den 15 september var det dags för oss att för tredje året i rad vara en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow


Sommarföretagarna 2022

Publicerad: 2022-09-09 15:28

Personlig utveckling, mer självständig och modigare ungdomar. Ung Drive har nu levererat sin rykande färska rapport om Sommarföretagarna


Vill du vara med i matchen?

Publicerad: 2022-09-09 15:12

Hur gör man affärer med offentlig sektor?


Global Thinkers

Publicerad: 2022-09-01 11:29

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer


Gott Liv

Publicerad: 2022-08-19 11:04

25-27 augusti, storsatsning för att skapa ett gott liv för alla på särskilt boende

Kategorier: Arrangemang

Först i Sverige

Publicerad: 2022-08-16 16:32

Ystad Gymnasium är först i Sverige med ett certifierat Restaurang- och livsmedelsprogram


Se och Gör i Ystad

Publicerad: 2022-08-15 18:38

Ystad är en året runt destination, här finns alltid mycket att se och göra. Kontakta gärna Företagslotsen om du planerar att genomföra ett större evenemang


Behov av personal

Publicerad: 2022-07-11 15:12

I mars månad i år var Ystad en transitkommun. Det var många företagare och privatpersoner som hörde av sig och ville hjälpa till på olika sätt och vi lovade att höra av oss igen när det fanns konkreta behov. Nu är det dags.

Kategorier: Företagsklimat

Regional Utveckling på besök

Publicerad: 2022-07-11 15:05

Karin och Jennika från Regional utveckling, Region Skåne besökte oss på Gamla Rådhuset

Kategorier: Nätverk

Kryssningsfartyg till Ystad

Publicerad: 2022-07-11 14:57

Kategorier: Företagsklimat

Techday

Publicerad: 2022-07-05 15:03

Omvärldsbevakning på Techday i Malmö

Kategorier: Nätverk

Sommarföretagare

Publicerad: 2022-07-04 16:10

Under vecka 27 var det dags för sommarföretagarna att köra igång sin utbildning


Gott Liv

Publicerad: 2022-06-28 15:29

På Backåkra Summit möttes Anders Nilsson, Ystad Saltsjöbad och Henrietta Hansson, Sparbanken Syd, en idé föddes och idag var det premiär


Evenemangslots

Publicerad: 2022-06-27 13:15

Vi hjälper till att samordna funktioner, synliggöra och möjliggöra större arrangemang genom vår lotsfunktion

Kategorier: Företagslots

Ystad först i Sverige

Publicerad: 2022-06-17 11:38

I Ystad gymnasiums strävan om att skapa den bästa möjliga utbildningen för nuvarande och framtida elever har man av branschorganisationen Visita och med hjälp av lokala samarbetspartners blivit certifierade med både vårt Restaurang- och livsmedelsprogram och Hotell- och turismprogram


Skåne Innovationweek

Publicerad: 2022-06-15 11:09

Vi arrangerade två event under Skåne Innovation Week. Kompetensfika och Ystadmodellen från TV-soffan

Kategorier: Nätverk

Vill du vara med i matchen?

Publicerad: 2022-06-09 11:36

På dagens dialogmöte stod affärer med offentlig sektor på agendan


Sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Ystad

Publicerad: 2022-06-07 10:53

Den 31 maj vad det dags för Svenskt Näringsliv att publicera resultatet av det sammanfattande omdömet om företagsklimatet


Ny verksamhetsledare

Publicerad: 2022-06-07 10:24

Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne har fått en ny verksamhetsledare


Nyhetsbrev

Publicerad: 2022-06-03 08:59

För att man som företagare inte ska missa att ta del av de arrangemang och aktiviteter som finns att ta del av skickar vi från Marknad och Näringslivsavdelningen ut nyhetsbrev


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2022-06-01 16:00

Ystads Näringslivsfrukost samlade över hundra företagare på Ystads Saltsjöbad


Nationaldagsfirande i Ystad

Publicerad: 2022-05-30 14:00

Många är med och bidrar till ett fantastiskt Nationaldagsfirande i Ystad, vi ser fram emot att fira tillsammans med dig

Kategorier: Arrangemang

Svenska mästare

Publicerad: 2022-05-30 10:08

Ystads IF handboll tog SM-guld i handboll i fredags

Kategorier: Nätverk

Ystad Summit

Publicerad: 2022-05-17 11:31

I helgen var det dags för Ystad Summit, en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne

Kategorier: Företagsklimat

Viktigt på riktigt

Publicerad: 2022-05-03 09:30

Med stöd av Näringslivsavdelningen fick HydX kontakter med skolan och hjälp att kartlägga sitt kompetensbehov utifrån Kompetenskompassen


Ystadmodellen i Alnarp

Publicerad: 2022-04-28 14:55

Ystadmodellen del ett genomfördes på Alnarpsgården


Hisspitch sökes

Publicerad: 2022-04-19 16:27

Bästa hisspitchen för företagsklimatet i Ystad sökes

Kategorier: Företagslots

Almi på besök

Publicerad: 2022-04-13 08:21

I veckan fick vi besök av Gustav och Linn på Almi för att prata företagsutveckling

Kategorier: Företagslots

Ystadmodellen sprids

Publicerad: 2022-04-11 12:32

Konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids och Ystadmodellen implementeras på flera olika arenor


SSA konferens 2022

Publicerad: 2022-04-08 16:03

Konferensen för Samverkan Skola Arbetsliv 2022


Ystad är en attraktiv destination

Publicerad: 2022-04-06 13:06

316 073 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2021 – all time high!

Kategorier: Hållbar tillväxt

Mäklarträff

Publicerad: 2022-04-06 11:36

Vi bjuder in till specifika branschträffar under året och nu var det dags för mäklarträff

Kategorier: Nätverk

Näringslivsgalan -vilken kväll!

Publicerad: 2022-04-04 14:00

Ystads Näringslivsgala, kvällen då vi hyllar det lokala näringslivet

Kategorier: Näringslivsgala

Kompetenskompassen

Publicerad: 2022-03-31 16:20

Verktygslådan för kompetenskompassen fylls på och våra riktade insatser styrs av resultatet


Snart dags för Ystads Näringslivsgala

Publicerad: 2022-03-28 13:54

Den första april är det äntligen dags för Ystads Näringslivsgala

Kategorier: Näringslivsgala

Kreativ frukost

Publicerad: 2022-03-25 09:39

Kulturen i Ystad tillsammans med Ystad Studios Visitor Center bjöd in till en kreativ frukost på Klostret


Kompetenskompassen

Publicerad: 2022-03-18 14:43

I kompetenskompassens verktygslåda arbetar vi aktivt som företagslots


Damlandslaget till Ystad

Publicerad: 2022-03-04 15:34

Varför är det positivt för Ystad att damlandslaget i handboll kommer hit?

Kategorier: Arrangemang

Miljöbron

Publicerad: 2022-03-01 14:46

Genom ett nytt samarbete mellan Ystads kommun och den ideella organisationen Miljöbron Skåne ges nu företag inom Sydöstra Skåne unika möjligheter att få kostnadsfri hjälp för att lösa utmaningar som verksamheten står inför eller ta tag i något ni länge velat göra men kanske inte själva har tiden till.


Se och Gör i Ystad

Publicerad: 2022-02-28 11:11

Kategorier: Arrangemang

Fas tre i Kompetenskompassen

Publicerad: 2022-02-22 16:28

Nu har det gått några veckor sedan Kompetenskompassens resultat presenterades och nu är det full fart på aktiviteterna utifrån kompassen


Livesänd näringslivsfrukost

Publicerad: 2022-02-15 15:17

Ystads näringslivsfrukost livesändes från Ystad Studios Visitor Center


Företagsbesök

Publicerad: 2022-02-10 13:56

Äntligen kan vi åka ut på företagsbesök igen, som vi längtat!

Kategorier: Företagslots

Starta eget utbildning

Publicerad: 2022-02-08 11:27

Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne erbjuder regelbundet starta eget kurser och den 25 februari är det dags för en ny kostnadsfri kurs

Kategorier: Företagslots

Samverkan Skola Arbetsliv

Publicerad: 2022-02-07 15:52

Kompetenskompassen visar redan vägen mot nya samarbeten


Planerade upphandlingar

Publicerad: 2022-02-07 12:07

Här hittar du Ystads kommuns planerade upphandlingar

Kategorier: Företagslots

Kompetenskompassens resultat presenterades

Publicerad: 2022-01-28 09:06

Den 27e januari presenterades enkätsvaren från Kompetenskompassen som visade vilka behov som finns i Ystad


Nyhetsbrev

Publicerad: 2022-01-25 14:20

Idag skickade vi ut vårt nyhetsbrev med många spännande nyheter


Statistik från Boverket

Publicerad: 2022-01-12 15:03

Senaste statistiken från Boverket visar på rekord

Kategorier: Företagsklimat

Ny datum för Näringslivsgalan

Publicerad: 2022-01-12 14:18

Ystads Näringslivsgala arrangeras den 1 april

Kategorier: Näringslivsgala

Hur är det att vara företagare i Ystads kommun

Publicerad: 2022-01-07 16:10

I dagarna har enkäten om det lokala företagsklimatet gått ut

Kategorier: Företagsklimat

2021 ur ett näringslivsperspektiv

Publicerad: 2022-01-03 14:15

Under året som gått har VI tillsammans med DIG ställt om, anpassat oss och gasat. Vi har gjort ett försök att summera 2021 utifrån ett Företagslotsperspektiv och det blev såhär

Kategorier: Företagslots

Samverkan skola arbetsliv

Publicerad: 2021-12-16 08:51

En heldagskonferens med workshops med fokus på en regional plattform för ökad valkompetens.


Julskyltningssöndagen i Ystad

Publicerad: 2021-12-16 08:36

Julskyltningen i Ystad lockade många besökare till butikerna

Kategorier: Arrangemang

Näringslivsfrukost

Publicerad: 2021-12-08 14:16

Den 7e december arrangerades årets sista Näringslivsfrukost på Kabusa Art Gallery


Uteserveringar året runt

Publicerad: 2021-12-03 15:48

Nu kan du som företagare ansöka om uteservering året runt i Ystad


Näringslivsfrukost

Publicerad: 2021-11-16 14:10

De nominerade till Årets Företagare avslöjades på dagens Näringslivsfrukost


Branschdag

Publicerad: 2021-11-16 13:48


Media Evolution

Publicerad: 2021-11-01 10:03

Media Evolution City Ystads nya mötesplats?

Kategorier: Nätverk

Cityindex

Publicerad: 2021-10-29 15:07

Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet visar rapporten Cityindex.


Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-25 16:12

Den 24 oktober, FN dagen var det dags för oss att arrangera världens första Backåkra Summit

Kategorier: Hållbar tillväxt

Globala målen en katalysator för tillväxt

Publicerad: 2021-10-25 15:20

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Kategorier: Hållbar tillväxt

Riksdagen

Publicerad: 2021-10-13 15:38

Lunchseminarium i Sveriges Riksdag med Företagarna Ystad angående E65:an


Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-11 09:25

Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Kategorier: Hållbar tillväxt

Besökare i sommar

Publicerad: 2021-10-04 16:30

Vad tyckte besökarna om sitt besök i Ystad i somras?

Kategorier: Företagslots

Skuggstyrelse

Publicerad: 2021-09-27 16:37

Den 16 september träffades ledamöter och företagare för en gemensam uppstart av skuggstyrelseprogrammet

Kategorier: Företagsklimat

Trendbrott för Ystad i Svenskt Näringslivs rankning

Publicerad: 2021-09-23 16:21

Trendbrott för Ystad i Svenskt Näringslivs rankning

Kategorier: Företagsklimat

Kickoff med Ung Företagsamhet

Publicerad: 2021-09-23 13:11

Nu har UF-läsåret startat. Den 22/9 hade alla Unga företagare StartUp med Kick Off.


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2021-09-21 13:35

Ystads kommun var för andra året i rad en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow som är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Branschträff och workshop

Publicerad: 2021-09-14 11:41

Äntligen kunde vi genomföra en fysiskt branschträff, denna gång vår årliga träff med Ystads största jordägare

Kategorier: Nätverk

Till minne

Publicerad: 2021-09-13 11:16

Idag vill vi skriva detta inlägg till minne av Ingvar Öberg


Ystad i Centrum

Publicerad: 2021-09-08 10:50

Ystad i Centrums medlemmar summerade sommaren


Fjärde teknikåret

Publicerad: 2021-09-08 10:41

Vi besöker företagen som är delaktiga i fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium


Kompetensbehovet i Ystad

Publicerad: 2021-09-02 14:40

Hur ser behovet av kompetens ut inom olika branscher i Ystad? Ja det håller vi på att ta reda på just nu.


Workshop

Publicerad: 2021-08-30 16:30

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Företagsbesök

Publicerad: 2021-08-30 16:22

Vi gör regelbundet företagsbesök i kommunen tillsammans med politiken

Kategorier: Företagslots

Uppstart

Publicerad: 2021-08-16 16:45

Vi på Marknad och Näringsliv är tillbaka efter semestrarna och nu är det full fart för att fortsätta att arbeta för ett bra företagsklimat i Ystad

Kategorier: Hållbar tillväxt

Sommarhälsningar och näringslivstips

Publicerad: 2021-07-08 11:45

Här kommer lite bra information inför hösten och en film från Marknad och Näringsliv som summerar våren och blickar framåt mot hösten

Kategorier: Företagslots

Kompetensförsörjning

Publicerad: 2021-06-29 15:36

På Marknad & Näringslivsavdelningen växlar vi nu upp arbetet så att vi på sikt tillsammans kan skapa förutsättningar för att säkra kompetensförsörjningen i vår kommun. Det är viktigt med en dialog kring kompetensförsörjning.


Ystadmodellen

Publicerad: 2021-06-22 15:33

Vi fick nyligen besked att vi kommer att kunna växla upp vår årliga utställning/mässa där vi visualiserar affärer och affärsmöjligheter kopplat till de globala målen tack vare stöd från Region Skåne. SÅ NU KÖR VI!

Kategorier: Hållbar tillväxt

Gymnasieingenjörs examen

Publicerad: 2021-06-17 11:27

16 juni tog eleverna i fjärde teknikåret gymnasieexamen på Ystad Gymnasium


Ystadmodellen på SKR konferens

Publicerad: 2021-06-10 09:18

Den 9 juni deltog vi på Sveriges kommuner och regioners konferens för att prata om Ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Livesänd näringslivsfrukost 8 juni

Publicerad: 2021-06-08 11:51

Idag var det dags att sända live från restaurang Marinan när det var dags för vår digitala Näringslivsfrukost.

Kategorier: Företagsklimat

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-06-02 16:45

Idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Kategorier: Hållbar tillväxt

Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2021-06-01 09:37

25 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet av det sammanfattande omdömet.

Kategorier: Företagsklimat

Säkrad kompetensförsörjning

Publicerad: 2021-05-31 10:40

Jenny arbetar som näringslivsutvecklare med inriktning mot kompetensförsörjning. Just nu, i samarbete med Campus Österlen inventerar vi behovet av utbildning mot bristyrken


Företagslots och nätverkande

Publicerad: 2021-05-24 13:38

Företagslotsen är flexibel, det viktigaste är att vi ses!

Kategorier: Företagslots

Ystad växer

Publicerad: 2021-05-14 10:51

Ystad växer och det skapar möjligheter nu och i framtiden


Upphandlingsdialog

Publicerad: 2021-05-04 14:08

På dagens upphandlingsdialog deltog även våra samverkanskommuner i Sydöstra Skåne för att bredda möjligheterna att finna den goda affären

Kategorier: Företagsklimat

SSA Rikskonferens

Publicerad: 2021-04-22 12:28

Under två dagar har några av oss deltagit på SSA Rikskonferens, och vi är verkligen nöjda med dagarna.


Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-04-20 11:55

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Näringslivsfrukost Ystad

Publicerad: 2021-04-13 11:27

Den13 april var det dags för livesändning av årets första näringslivsfrukost från Fritiden Hotell & Kongress! Du kan se den i efterhand på Ystads kommuns YouTube kanal.

Kategorier: Nätverk

Öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Publicerad: 2021-03-30 11:08

Idag arrangerade vi tillsammans med Mitt Liv ett webbinar kring hur man kan arbeta aktivt med mångfald och inkludering

Kategorier: Hållbar tillväxt

Företagsutveckling

Publicerad: 2021-03-19 16:08

Hur skulle du vilja få uppdateringar om webbinar och olika nyheter?

Kategorier: Företagslots

Näringsliv Ystad

Publicerad: 2021-03-10 14:44

Mars månad och Covid 19 fortsätter att hålla oss alla i ett hårt grepp.

Kategorier: Företagslots

Ystad håller hjulen rullande

Publicerad: 2021-02-23 13:04

I Ystad finns framtidstro. Här kommer lite positiva nyheter #näringslivystad

Kategorier: Företagslots

Att skapa affärsrelationer

Publicerad: 2021-02-03 11:32

För att kunna veta hur man skapar förutsättningar för att få det man önskar genom att ställa de rätta kraven så krävs dialog. Man är liksom bäst på sitt eget område oavsett om det gäller inom en förvaltning eller inom en specifik bransch.

Kategorier: Företagsklimat

Hur blir man leverantör till Ystads kommun?

Publicerad: 2021-01-19 14:27

Tycker du att det verkar krångligt att lämna in anbud till en kommun?

Kategorier: Företagslots

Ystads Näringslivsgala 2020

Publicerad: 2021-01-14 16:50

På näringslivsgalan hyllar vi det lokala näringslivet och även om förutsättningarna är annorlunda så blev dagens gala både minnesvärd och fantastisk.

Kategorier: Näringslivsgala

2020

Publicerad: 2020-12-21 12:39

Den 14 januari kl. 15.00 är det dags för vår första digitala Näringslivsgala

Kategorier: Näringslivsgala

Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde


Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Om kriscoaching

Publicerad: 2020-12-14 13:50

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Näringslivsfrukost

Publicerad: 2020-12-10 16:13

Årets sista näringslivsfrukost sändes live från Ystad Studios Visitor Center och bjöd på stjärnglans och julstämning.


Utställning Globala målen näringsliv

Publicerad: 2020-11-30 09:05

Nu skulle vi haft vår årliga mässa/utställning under konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer, den blir istället digital i våra sociala medier.


Håll hjulen rullande

Publicerad: 2020-11-25 16:21

Vi ser dagligen hur flexibiliteten hos oss alla sätts på prov och vi ser i sociala medier hur alla anpassar sig och ställer om. Det är massor av nya affärsrelationer som skapats, många nya affärsidéer som kommit till, men det är också tårar och hårt slit.

Kategorier: Företagslots

Branschträffar

Publicerad: 2020-10-27 10:20

Vi har regelbundet olika branschträffar och senast i raden träffade vi de större jordägarna och fastighetsägarna i Ystads kommun

Kategorier: Nätverk

Tystad tagning

Publicerad: 2020-10-26 13:53

Visserligen är Näringslivsgalan framflyttad men förberedelserna är i full gång

Kategorier: Näringslivsgala

Digilog näringslivsfrukost

Publicerad: 2020-09-29 16:16

Idag var det dags för oss att arrangera en digilog näringslivsfrukost på Scala Missade du frukosten idag? Då kan du se den i efterhand på YouTube


Yrkesexpeditionen

Publicerad: 2020-09-25 14:05

Vi ställer inte in, vi ställer om. Yrkesbussarna blir Yrkesexpeditionen


Skola och näringsliv

Publicerad: 2020-09-24 11:58

Idag var det dags att samla ca 40 lärare och 10 företag på Västerportskolan


A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-09-17 14:21

Stolta och glada över att Ystad fått vara arrangör för en av A Sustainable Tomorrow hubbar.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.


Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ekonomisk brottslighet

Publicerad: 2020-08-24 13:33

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en broschyr med information som vänder sig till företag som funderar på att avveckla eller sälja sitt företag.

Kategorier: Företagsklimat

Jazzfestival 2020

Publicerad: 2020-08-11 11:27

Ystad Sweden Jazzfestival

Kategorier: Arrangemang

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-07-08 14:30

Kategorier: Hållbar tillväxt

Högskolan i Kristianstad

Publicerad: 2020-06-30 13:18

Kategorier: Nätverk

Årets Team?

Publicerad: 2020-06-25 13:17

Kommuner i samverkan nominerade i Framtidsgalan i kategorin Årets Team!

Kategorier: Företagsklimat

Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2020-06-22 11:34

Svenskt Näringsliv med tema: Återstarta den lokala ekonomin

Kategorier: Företagsklimat

Pulsmätning

Publicerad: 2020-06-22 11:01

PULS-mätning på näringslivet kopplat till Covid-19

Kategorier: Företagsklimat

Hållbarhet skapar affärsutveckling

Publicerad: 2020-06-02 11:34

Ystadmodellen lanseras. En konkret vägledning som steg för steg visar hur man som kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Walk and Talk med Företagslots

Publicerad: 2020-05-20 09:14

I Coronatider hittar även vi på Marknad & Näringsliv nya sätt att träffa lokala företagare. "Walk and Talk med Företagslots" värt att prova!

Kategorier: nätverk

Digital näringslivsfrukost i Ystad

Publicerad: 2020-05-14 14:09

12 maj klockan 8.00 var det premiär för oss att sända näringslivsfrukosten live via YouTube.


Entreprenör Skåne

Publicerad: 2020-05-08 12:08

33 talangfulla unga entreprenörer från Skånes 33 kommuner


Kommungemensamt webbinar

Publicerad: 2020-04-29 12:07

Idag var det premiär för kommungemensamt webbinar med Region Skånes Företagsakut

Kategorier: Företagslots

Varför en Tillväxtplan just nu?

Publicerad: 2020-04-16 16:08

Kategorier: Nätverk

Den viktiga tillväxtplanen

Publicerad: 2020-04-16 15:14

Vi har valt att intervjua Cherztin på Österlenkryddor som är ett företag där tillväxtplanen gjort att man snabbt kunde hitta fokus och stå stadigt i marken när tuffa vindar viner runt omkring.

Kategorier: Nätverk

Nyföretagarcentrum

Publicerad: 2020-04-16 13:56

Sedan några veckor tillbaka har Nyföretagarcentrum erbjudit kostnadsfri rådgivning till alla företag oberoende av bolagsform.

Kategorier: Företagsklimat

Näringsliv Ystad

Publicerad: 2020-04-01 10:08

Kategorier: Företagslots

Det blåser hårda vindar

Publicerad: 2020-03-20 10:51

Just nu är det en tuff tid för många företagare och vi behöver verkligen ta hjälp av varandra.

Kategorier: Företagslots

Näringslivsfrukost

Publicerad: 2020-03-10 16:53

Idag var det dags för årets första näringslivsfrukost. Frukosten var fullsatt till sista sittplats och det var ett härligt sorl och inspirerande talare.


Gott och blandat

Publicerad: 2020-03-02 08:59

Kategorier: Företagslots

Företagsbesök

Publicerad: 2020-02-13 08:18

Kategorier: Företagslots

Avtackning

Publicerad: 2020-01-31 14:25

En teammedlem slutar och går vidare mot nya utmaningar


Lokala företag på branschdag

Publicerad: 2020-01-24 10:40

Västerportskolan i Ystad arrangerade en branschdag tillsammans med lokala krögare.


Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Kategorier: Företagsklimat

Årets sista näringslivsfrukost

Publicerad: 2019-12-10 11:49

Idag var det dags för årets sista näringslivsfrukost och julstämningen infann sig redan i entrén.


PoPUp med UF

Publicerad: 2019-12-03 10:31

På skyltsöndagen var det dags för Ung Företagsamhets PoP Up affär på gågatan


Nyinflyttardagen

Publicerad: 2019-12-03 09:47

Ystad gymnasium fylldes med förväntansfulla nyinflyttade Ystadbor.

Kategorier: Arrangemang

Hållbarhet och nya affärer

Publicerad: 2019-11-26 16:27

120 deltagare och drygt 60 representerade företagare samlades i Ystad Arena

Kategorier: Nätverk

Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Kategorier: Företagsklimat

Fantastisk fredag!

Publicerad: 2019-11-11 13:19


Näringslivsgala 2019

Publicerad: 2019-11-08 12:10

Företagarna Ystad och Ystads kommuns näringslivsgala arrangerades i samarbete med Ystads Allehanda på Ystad Studio Visitor Center i Ystad Studios lokaler

Kategorier: Näringslivsgala

Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Kategorier: nätverk

Företagsklimat

Publicerad: 2019-10-17 11:40

Den 15 oktober låg fokuset i Ystad Arena på lokalt företagsklimat


LevelUp

Publicerad: 2019-10-07 14:04

Idag var det återigen dags för LevelUp


Nå framgång med de globala målen

Publicerad: 2019-10-03 18:00

Drygt 40 företagare och organisationer samlades i Simrishamn när det den 3 oktober var dags för det fjärde kommungemensamma arrangemanget under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"


Yrkesbussarna åk 9

Publicerad: 2019-09-25 14:16

Den 18/9 och 25/9 genomfördes de sk Yrkesbussarna som innebär att över 300 elever i årskurs 9 fick möjlighet att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.


Företagsklimat 2019

Publicerad: 2019-09-24 09:37

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige presenterades den 24 september.