RSS

Näringslivsbloggen

Marknad & Näringsliv

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ekonomisk brottslighet

Publicerad: 2020-08-24 13:33

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en broschyr med information som vänder sig till företag som funderar på att avveckla eller sälja sitt företag.

Många företagare påverkas av coronapandemin och tvingas avveckla eller sälja sitt företag.

Denna situation riskerar att utnyttjas av kriminella som behöver företag för att kunna begå ekonomisk  brottslighet. Med denna utgångspunkt har Ekobrottsmyndigheten tagit fram en broschyr med information som vänder sig till företag som funderar på att avveckla eller sälja sitt företag.

Läs mer i informationsbroschyren.

Kategorier: Företagsklimat

Årets Team?

Publicerad: 2020-06-25 13:17

Kommuner i samverkan nominerade i Framtidsgalan i kategorin Årets Team!

Ystads kommun, tillsammans med grannkommunerna i sydöst och näringslivet, har blivit nominerade i Framtidsgalan 2020 i kategorin Årets team. Bakom nomineringen ligger satsningen på samverkan mellan kommuner och näringslivet kopplat till de globala målen, som nyligen mynnat ut i en konkret vägledning: Ystadmodellen

- Vi arbetar över kommungränser och med näringslivet för att skapa förutsättningar för näringslivet kopplat till de globala målen med fokus på affärsutveckling, tillväxt och lönsamhet. Bland flera hundra nomineringar har vi gått vidare till intervjusteget. Nu håller vi tummarna att vi går vidare till final vilket offentliggörs till hösten, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Teamet består av:

  • Lotte Nilsson, Ystads kommun
  • Johan Österberg, Ystads kommun
  • Daniel Jonsgården, Tomelilla kommun
  • Kamilla Danielsson, Sjöbo kommun
  • Lars Persson, Simrishamns kommun
  • Jörgen Reiman Ehle, Tillväxt Syd
  • Per-Uno Alm, Sparbanken Syd

Kategoriägare för årets Team är Sigtuna kommun. Övriga kategorier på Framtidsgalan är Årets Ledare, Årets Inspiratör, Årets Insats och Årets Hjälte 

 

Vad är Framtidsgalan?

Bakom Framtidsgalan står Framtidsverket, en konsultbyrå som verkar för att säkra offentlig sektors kompetensförsörjning. Galan syftar till att uppmärksamma personer som gör skillnad varje dag inom offentlig sektor. Läs mer om Framtidsgalan 2020 på hemsidan.

randy-tarampi-U2eUlPEKIgU-unsplash

Bild Unsplash

Kategorier: Företagsklimat

Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2020-06-22 11:34

Svenskt Näringsliv med tema: Återstarta den lokala ekonomin

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv kom till Ystad för att gå igenom enkätsvaren från det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning som ligger till grund för 1/3 av rankingen för företagsklimatet i Sverige, vilket publiceras senare i höst.

I Ystad är det 106st företag som svarat på enkäten vilket är drygt 50% svarsfrekvens, vilket är bra. Man kan uppleva att det är ett litet urval av näringslivet som svarar på enkäten, men man ska också komma ihåg att detta är en attitydundersökning som beskriver hur man som företagare och VD, samt Ystadbo, upplever kommunen.

Utifrån aspekten att företagen som svarat i sin tur har många anställda så är det viktigt att ta till sig av vad som kommer fram i undersökningen som dessutom är jämnförbar med andra kommuner och har så varit under lång tid.

Till sensommaren har Svenskt Näringsliv planer på att aktivt starta upp sitt omstartsarbete som de valt att kalla "återstarta den lokala ekonomin"

På plats vid genomgången var både politiker och tjänstemän. Nu blir det till att titta igenom resultatet och ställa oss frågan vad det innebär för oss och hur vi tillsammans med näringslivet ska ta oss an arbetet för att tillsammans arbeta för ett fortsatt positivt företagsklimat.

Vill du läsa mer om Svenskt Näringslivs attitydsundersökning så besök företagsklimat.se

Kategorier: Företagsklimat

Pulsmätning

Publicerad: 2020-06-22 11:01

PULS-mätning på näringslivet kopplat till Covid-19

För några veckor sedan skickade vi tillsammans med Företagarna Ystad ut en enkät, sk PULS-mätning. Genom Pulsmätningen ville vi ta reda på hur situationen är hos Ystads företagare kopplat till Covid -19.

Vi fick in totalt 59st. Spridningen av branschbredd var stor och nästan alla som svarade hade varit igång längre än fem år. Det var även en bra spridning mellan män och kvinnor.

Hälften av de som svarat anger att man påverkats negativt av pandemin, här är besöksnäringen och leveranser framträdande.

Många av de svarande lyfter fram affärsplanerna som en viktig del i sin omställning.

Några lyfter fram vikten att skapa trygghet, hälsan och hälsan för personalen. En hel del nämner stress och påverkad arbetsmiljö.

De flesta svarar nej på frågan om man tagit hjälp av exempelvis från Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd, Företagarna, Företagslotsen, Företagsakuten, lokala nätverk eller bankrådgivning.

Strax under hälften svarar att man nyttjat de statliga stöden. Ca 10 % av de svarande har inte haft möjligheten att nytta stöden eftersom de är enskilda företagare.

22 % bekräftar att man fått nya affärsrelationer och de flesta anser att man har en viss kontroll över läget just nu.

Det är ansträngt inom hotell, restaurang och café, det är något undersökningen bekräftar.

Sommaren kommer att bli avgörande för eventuella permitteringar till hösten.

 

 

Kategorier: Företagsklimat

Nyföretagarcentrum

Publicerad: 2020-04-16 13:56

Sedan några veckor tillbaka har Nyföretagarcentrum erbjudit kostnadsfri rådgivning till alla företag oberoende av bolagsform.

Kategorier: Företagsklimat

Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Kategorier: Företagsklimat

Julhälsning

Publicerad: 2019-12-19 08:45

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År...från oss på Marknad & Näringsliv

Kategorier: Företagsklimat

Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivstips

Publicerad: 2019-09-19 10:45

Här kommer lite tips till dig som är företagare

Kategorier: Företagsklimat

Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Publicerad: 2019-05-22 11:38

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun.

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivsranking 2018

Publicerad: 2018-10-02 12:53

Kategorier: Företagsklimat