RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Nyföretagarcentrum

Publicerad: 2020-04-16 13:56

Sedan några veckor tillbaka har Nyföretagarcentrum erbjudit kostnadsfri rådgivning till alla företag oberoende av bolagsform.

 

Har det kommit många samtal och vad är det de flesta vill ha hjälp med?

Nu har det gått några veckor sedan Lotte Kolare och Stefan Litzberg öppnade upp sin rådgivarlinje för företagare oberoende av bolagsform och vi kollade av med Lotte Kolare vilka frågor som varit vanligast och följande område lyfte Lotte fram:

  • Man behöver hjälp att tänka nytt för att kunna fortsätta sin verksamhet när den i sin nuvarande form inte fungerar
  • När det gäller Regeringens stödinsatser, vad gäller för min verksamhet?
  • Hjälp med ansökan för olika former av stöd
  • Se över nuvarande verksamhet för att hitta nya kompletterande områden som blir en ytterligare tillgång för kunderna

 

Hur tror du att trycket på Nyföretagarcentrum kommer att förändras framöver?

- Under rådande omständigheter är det många verksamheter som har det tufft och en del som dessvärre går i konkurs. Det kommer innebära att lokaler kanske står tomma och verksamheter går vidare. Vi kommer antagligen få ett hårt tryck från nya entreprenörer som vill starta företag eller företagare som vill starta upp något nytt. Trycket på Nyföretagarcentrum kommer garanterat att öka när Coronakrisen är över.

Efter sådana här kriser finns det också hos många ett behov och intresse att titta på fler och nya möjligheter kring sin personliga utveckling eller sin företagsutveckling, säger Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum

 

Ni ger kostnadsfri rådgivning, hur finansieras er verksamhet?

Nyföretagarcentrum finansieras med hjälp av sponsorer i form av kommuner och företagare. Det är viktigt att arbeta för att starta hållbara företag. Företag som kan växa sig starka och på sikt kanske anställa.

Det är också viktigt att skapa förutsättningar för nyföretagande för att ha en fortsatt god tillväxt i form av att fler personer är i arbete och nyföretagande skapar förutsättningar för vårt välfärdssamhälle, avslutar Lotte Kolare.

 

Vill du komma i kontakt med Nyföretagarcentrum?

Kostnadsfri rådgivning alla dagar kl. 15-17. Se mer information på deras Facebook.

Lotte når du på: 070-618 09 68 och Stefan på 076-882 65 05

 

Nyföretagarcentrum

 

Kategorier: Företagsklimat

Företagsklimat

Publicerad: 2020-01-09 10:20

Första veckan i januari gick Svenskt Näringslivs enkät ut.

Målet med den årliga undersökningen är att ta reda på hur de tillfrågade upplever att det är att vara företagare i Ystads kommun.

De främsta rekommendationer till förbättringar för att skapa ett bättre företagsklimat i Ystads kommun från förra året var framförallt snabbare handläggning och ökad förståelse.

Hur förbättrar man det?

Bygglovsavdelningen agerar och digitaliserar

På bygglovsavdelningen pågår det ett arbete med att digitalisera flera delar i bygglovsprocessen. Förutom det digitala ritningsarkivet, ska det bli möjligt för medborgare att söka bygglov digitalt via en e-tjänst.

Redan nu kan du gå in på fliken "vad gäller för min fastighet" och se en karta med information kring vad som gäller för fastigheten.

- samtidigt som vi jobbar med att utveckla och modernisera, pågår ordinarie verksamhet såklart. Det är mycket jobb och kan påverka handläggningstiderna i början av året. Men resultatet kommer att innebära en smartare, enklare och mer effektiv hantering av hela bygglovsprocessen, så vi hoppas på förståelse för det. Säger Sara Lager, Bygglovschef

Varför är företagsklimatet viktigt?

Svenskt Näringsliv har räknat ut att företagen i Ystad och deras 7 732 anställda bidrar tillsammans med 2 miljarder skatt varje år.

Om alla företag med minst en anställd skulle ha möjlighet att anställa ytterligare en person, genererar det skatteintäkter som motsvarar 890 förskoleplatser och 335 undersköterskor i hemtjänsten.

Vem får Svenskt Näringslivs enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000kr.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar.

Alla andra då, räknas in de?

Naturligtvis i högsta grad.

Enkäten från Svenskt Näringsliv som har gått ut nu i dagarna fungerar som en jämförelse över hela Sverige, och är därmed ett årligt återkommande statistikverktyg när det gäller företagsklimatet.

Vi behöver och vill såklart gärna ha input från så många som möjligt även utanför enkäten, därför vill vi i samband med att den går ut också uppmana alla företag att gärna komma med input till oss vad du tycker är viktigt för ett bra företagsklimat.

Du kan maila foretagslots@ystad.se eller helt enkelt komma förbi oss på Gamla Rådhuset, så tar vi en kopp kaffe och pratar företagsklimat!

Förbättringsarbete gör man inte ensam, och vi kavlar upp armarna och ser fram emot att samarbeta med dig!

Kategorier: Företagsklimat

Julhälsning

Publicerad: 2019-12-19 08:45

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År...från oss på Marknad & Näringsliv

Nu börjar det lacka mot jul och mellan den 20e december till och med 6e januari planerar vi att vara jullediga. Vid brådskande ärende under den tiden kan du kontakta kommunens växel på 0411-57 70 00.

I samband med vår julhälsning till dig, vill vi gärna bjuda på en kort årssammanfattning från vår avdelning. Du får också en speciell hälsning från Åsa, som valt att gå vidare mot nya utmaningar nästa år.

Vi vill passa på att tacka för alla personliga möten, utmaningar och möjligheter som vi tillsammans haft under 2019 och vi ser fram emot att ses igen under 2020.

Hälsningar från Johan, Itta, Angelica, Åsa och Lotte

Året 2019 Johan Österberg

Efter sex års positiv utveckling av företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking fick vi i år ett resultat som vi verkligen tar till oss. Jag väljer att se detta, kombinerat Ystads kommuns ekonomiska situation, som en möjlighet då vi inom kommunen måste se över våra processer för att skapa en så bra-, effektiv- och smidig hantering av ärenden som möjligt. Det innebär att alla som på något sätt har med företagsamhet att göra inom kommunen, tillsammans måste kavla upp ärmarna.
I övrigt ser jag tillbaka på ett år som andats positivitet. Vi har haft fantastisk uppslutning på våra näringslivsfrukostar och våra arrangemang. Tillsammans med företagare och organisationer i vår region, kan vi kroka arm och arbeta mot gemensamma mål under 2020. Jag ser fram emot att träffas efter julledigheten igen.
Samtidigt vill jag passa på att tacka en kär vän och kollega sedan många år, Åsa Bodeborn, som valt att gå vidare mot nya utmaningar vilket innebär en förlust för både oss och för företagen. Åsa slutar den siste januari och jag önskar henne stort lycka till.

Åsas julhälsning och sammanfattning

Inledningsvis – ett stort TACK till alla ni fina företagare som jag har mött under mina 14 år här på kommunen. Er drivkraft och glädje över det ni gör har inspirerat mig och kanske är det därför som jag nu har vågat ta steget att gå vidare i min karriär.

Jag kommer med glädje se tillbaka på alla härliga möten men även minnas alla de utmaningar vi tillsammans har ställts inför. Men jag vet att mina kollegor på Näringslivsenheten kommer att fortsätta med vårt fina arbete och så som ystadbo kommer jag att fortsätta hålla ögonen på dem och er =) 

2019 var ett år då det både hände mycket men samtidigt inte. När man jobbar med så långa ledtider som jag gör så är det lätt att åren går utan att man kommer till ett avslut, men bara för det ska man inte tro att det inte händer något.

Under året har jag drivit näringslivsfrågor under arbetet med att ta fram en ny kommunal översiktsplan, en plan som under många år kommer att vara vägledande för hur man ser på kommunens utveckling. 

Jag har fått hjälpa flera av er genom komplexa företagsärenden och Öja verksamhetsområde, som är min lille bebis sen 10 år tillbaka, är nu äntligen klart och förhoppningsvis får jag skriva det allra första köpeavtalet innan jag går.

Näringslivsgala i år blev en succé och ett perfekt avslut i min mening! Tack!

Angelica summerar 2019

Ett år som präglats av många utvecklande samarbeten! Kompetensförsörjning diskuteras mycket och här bidrar vi med att bygga fler broar mellan skola och näringsliv. Kunskapsutbyte om framtida yrken och kompetenser, medvetenhet om branscher och lokala företag samt vad framtidens arbetskraft ser som en attraktiv arbetsgivare, går som en röd tråd i våra aktiviteter.

Ett axplock ur aktiviteterna är Teknikexpo med teknik- och industribranschen, Yrkesbussarna för årskurs 9, fadderföretag till diplomerad ekonomprogrammet, hotell- och restaurangbranschdag m.fl. Vi har också fortsatt med våra uppskattade branschträffar som i år har arrangerats för bl a Fastighetsägarna och Mäklarna.

Tillsammans med Företagarna arrangerar vi Näringslivsfrukostarna och Näringslivsgalan. Frukostarna har varit fortsatt välbesökta, vilket vi är mycket glad för. Galan krönte året och det blev verkligen en strålande kväll där näringslivet stod i fokus.Full fart in i år 2020 säger jag!

Itta 2019

Arbetet med bilden av Ystad och Ystads attraktivitet pågår på många olika sätt. Internt, som en av värdegrundsledarna där vi hittills jobbat med 1 500 av kommunens anställda. Tillit, mod, delaktighet och professionalism är våra ledord.

Genom stadsmiljögruppen kan jag bevaka näringslivets intressen, t ex vad som händer i Hamnstaden, Fritidsparken, runt Stortorget osv.

Citygruppen har under året blivit Ystad i Centrum där köpmannaföreningen, fastighetsägarna och kommunen jobbar ännu tätare med varandra. Staden har inget byalag. Det är den rollen Ystad i Centrum har.

Region Skåne och SÖSK-kommunerna har anförtrott Ystad ledartröjan som regional kärna och det ska vi nyttja för att stärka vårt gemensamma hörn av Skåne och landet på olika sätt. I remissen till den nya regionala utvecklingsplanen har man förstått att folk här är energiska och driftiga, och att det inte är vi som går i ”stråhatt och linnekostym”.

I år producerade jag Nationaldagsfirandet för 10:e gången och Nyinflyttardagen för 16:e. Oj vad tiden går! Ser jättemycket fram emot 2020 med ny kommundirektör med nya mål och visioner!    

Lotte och 2019

Under året har vi arbetat intensivt med vårt koncept "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" och jag måste säga vilket fantastiskt engagemang vi mött när vi tillsammans kopplat ihop affärsutveckling och de 17 globala målen. Arbetet är i linje med vårt uppdrag att arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet.

Vi försöker också finnas tillgängliga så mycket som möjligt. Du är alltid är välkommen förbi oss på Gamla Rådhuset och vi finns på direktnumret 57 80 00. Strax före sommaren startade vi vår egen Instagramkanal där delar av vårt arbete skildras men där vi också försöker följa med i andra kanaler. På vår hemsida ystad.se/naringsliv lyfter vi fram arrangemang som berör näringslivet, även sådant som anordnas av andra organisationer.

Under våren har avdelningen för regional utveckling, Region Skåne valt att arbeta i bl.a Ystad 1g/månaden och för vårt fortsatta arbete med regional kärna är det av stort värde.

2020 innebär troligtvis en del utmaningar men också möjligheter, vi ses då!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År...från oss på Marknad & Näringsliv!

Gamla Rådhuet

Kategorier: Företagsklimat

Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Den 12/11 presenterade Daniel Bergvall, SEB konjunkturrapporten Nordic Outlook på Gamla Rådhuset.

Knutssalen fylldes av drygt 60 intresserade deltagare och vi fick ta del av en rykande färsk rapport.

Vad innebär konjunkturrapporten Nordic Outlook?

Globala ekonomin står vid ett vägskäl och farhågor om ett abrupt slut ställs mot fortsatta tillväxtmöjligheter. Kan centralbanksstimulanser och mer motståndskraftiga inhemska sektorer stå emot en trött konjunktur, oro inom tillverkningsindustrin och politisk osäkerhet?

Detta var några av de frågor som Daniel lotsade oss igenom. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Caroline Alwén, kontorschef SEB Ystad och Marknad & Näringsliv, Ystads kommun.

Nordic Outlook_

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivstips

Publicerad: 2019-09-19 10:45

Här kommer lite tips till dig som är företagare

Kategorier: Företagsklimat

Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Publicerad: 2019-05-22 11:38

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun.

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivsranking 2018

Publicerad: 2018-10-02 12:53

Kategorier: Företagsklimat