RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Nordic Outlook

Publicerad: 2019-11-14 11:28

Den 12/11 presenterade Daniel Bergvall, SEB konjunkturrapporten Nordic Outlook på Gamla Rådhuset.

Knutssalen fylldes av drygt 60 intresserade deltagare och vi fick ta del av en rykande färsk rapport.

Vad innebär konjunkturrapporten Nordic Outlook?

Globala ekonomin står vid ett vägskäl och farhågor om ett abrupt slut ställs mot fortsatta tillväxtmöjligheter. Kan centralbanksstimulanser och mer motståndskraftiga inhemska sektorer stå emot en trött konjunktur, oro inom tillverkningsindustrin och politisk osäkerhet?

Detta var några av de frågor som Daniel lotsade oss igenom. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Caroline Alwén, kontorschef SEB Ystad och Marknad & Näringsliv, Ystads kommun.

Nordic Outlook_

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivstips

Publicerad: 2019-09-19 10:45

Här kommer lite tips till dig som är företagare

Få växa stöd upp till två år

Den 1 augusti ändrades reglerna kring växa-stödet, alltså den tillfälliga sänkning av arbetsgivaravgifterna som enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader. Det har nu förlängts till 24 månader. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för att få ta del av det förlängda stödet.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

Höjt rutavdrag för personer under 65

Den 1 juli höjdes rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år, från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. För dig som utför rut-tjänster innebär det att du kan få fler uppdrag med rutavdrag.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

Hitta rätt stöd för din exportsatsning

Nu finns en ny tjänst på verksamt.se som gör det lättare för dig som vill göra affärer med andra länder att hitta olika typer av hjälp och stöd. I den nya tjänsten hittar du kontaktuppgifter till rådgivare och myndigheter, utbildningar, guider och verktyg.

Prova tjänsten på verksamt

 

Kategorier: Företagsklimat

Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Publicerad: 2019-05-22 11:38

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun.

Efter sex års positiva utveckling, från 3,3 2012 till rekordet 3,92 2018, kom nu en ”rekyleffekt” där vi backar till 3,64.

I Ystad är svarsfrekvensen för årets mätning 60% vilket är en ökning. Företagen som får enkäten är främst små och medelstora företag, både medlemmar och icke medlemmar i Svenskt Näringsliv. I år tillfrågas även politiken, vilket sker vartannat år.

Enkäten ska ses som en attitydundersökning. Den berättar vad företagen tycker men inte varför man tycker så, utan det arbetet ligger nu framför oss. Arbetet med ett bra företagsklimat innefattar hela kommunen i samverkan med näringslivet.

- Ett väntat och rättvist resultat. Diskussionerna om kostnaderna för hamnutbyggnaden, bowlinghallen och den kommunala ekonomin har helt klart påverkat. Vi kommer också att behöva ta ett omtag i alla förvaltningar och sätta hantering av företagsfrågor åter på agendan, säger Kristina Bendz, Kommunalråd Ystads kommun

- Man får det betyg man förtjänar och detta var en rättvis och nyttig väckarklocka efter flera års positiv utveckling. Nu måste vi analysera enkätsvaren, men vi ser redan nu att 55% efterfrågar snabbare handläggningstider. Nu måste det vidtas åtgärder runt om i organisationen för att åter klättra upp där vi hör hemma, avslutar Johan Österberg, Näringslivschef, Ystads kommun

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige presenteras den 24 september.

företagsklimat.se hittar du enkätsvaren och frågorna

Vill du veta hur vi på Marknad & Näringsliv arbetar för att skapa ett positivt näringsilvsklimat så kan du läsa mer på Svenskt Näringslivs sida under kommuninsatser

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen 0411-57 80 00 

Erik Hultgren_Svenskt Näringsliv resultat Näringslivet vad betyder det i Ystad Näringslivet vad betyder det i Ystad_

Kategorier: Företagsklimat

Näringslivsranking 2018

Publicerad: 2018-10-02 12:53

Idag fick vi besök av Erik Hultgren och Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv när 2018 års ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner skulle presenteras.

På plats i Blå rummet i Knutssalen på Stortorget i Ystad samlades representanter från Ystad, Trelleborg, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Skurup för att få ta del av resultaten.

När man ser till de övergripande trenderna så har Skåne något högre betyg från företagen än Sverigesnittet. Bra enkätsvar betyder inte att man går uppåt i rankingen, det är också helt beroende av hur bra det gått för alla andra.

Resultatet idag visar att i Ystads kommun upplevs som positivt att driva företag

- Trots att vi i fjol klättrade rejält lyckades vi ändå förbättra oss ytterligare i år när det gäller det sammanlagda omdömet, från 3,8 till 3,9, vilket vi är oerhört tacksamma för och stolta över, berättar Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef i Ystads kommun. Det ger ett kvitto på att vi fokuserat på rätt saker.

Den totala summan består av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I årets ranking ligger Ystad kvar i toppskiktet och hamnar på plats 35 jämfört med plats 25 år 2017, det placerar Ystad top 10 i Skåne.

- Vi har ett fantastiskt näringsliv i kommunen och ett tätt samarbete mellan näringsliv, kommunen och politiken, det skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat. Samverkan i alla led är nyckeln till fortsatt utveckling. Nu gäller det att kavla upp armarna och sikta på placeringen 4.0 avslutar en glad och stolt Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef på Ystads kommun

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Vad är ett bra företagsklimat?

De som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Det är därför frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking.

Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. I sammanvägningen av de 18 olika faktorerna, väger det sammanlagda omdömet 1/3.

Svenskt Näringslivs hemsida hittar du mer information om rankingen.

Johan Österberg_marknad och näringsliv_Bild Ystads kommun.jpg

Kategorier: Företagsklimat