RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-06-02 16:45

Idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Ett projekt som utgår från Ystadmodellen

Ett kommungemensamt projekt som genomförs med stöd av Region Skåne. (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla)

Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Syd och idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

På dagens webbinar deltog Pontho hair, Ystadappen, Veteranpoolen, Coride, JL Fysiocenter, Lunkaberg B&B, Sågmöllan och representanter från Tillväxt Syd och kommunerna.

Karin Lintrup höll i workshopen och efter förmiddagen erbjöds alla deltagande företag möjligheten att göra en tillväxtplan på kort och lång sikt med hjälp av Calle Rasmusson, Tillväxt Syd. I tillväxtplanen integreras även en hållbarhetskalkyl parallellt med den ordinarie kalkylen.

Vill du läsa om projektet hittar du en publik sammanställning på ystadmodellen.

 


Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

"FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Utifrån rådande situation så var det också dags att göra workshopen digifysisk, det vill säga vi välkomnade deltagarna att vara med antingen fysiskt på plats i Sjöbo eller digitalt via Zoomlänk.

Vi var ganska nervösa men eftersom flexibilitet genomsyrar de flesta av oss numera mer än någonsin så var det ändå en positiv nervositet. Till vår hjälp hade vi Dexera som höll i de digitala trådarna tillsammans med Kalle, näringslivssamordnare i Sjöbo.

Klockan halv nio släpptes de digitala deltagarna in av Kalle och de fysiska släpptes in på kommunhuset i Sjöbo. Efter registrering kunde de som var fysiskt på plats njuta av en säsongsanpassad fika från Tryde 1303 och passa på att leta upp sin plats för workshopen som skulle börja kl. 9.

Totalt var det 10 grupper (med 3 personer på förhand indelade) och Karin Lintrup lotsade oss igenom workshopen med fokus på de 17 hållbarhetsmålens olika indikatorer.

Det rådde verkligen fullt fokus från alla deltagare genom hela förmiddagen. I slutet av workshopen fick några företagare berätta vad de identifierat som viktiga områden för sin verksamhetsutveckling och vilka åtgärder och därmed också mätbara mål man har för avsikt att fokusera vidare på.

Avslutninsgvis hade vi bett Anja, Gunnarshög att berätta hur de valt att kommunicera sitt arbete både internt och externt. Gunnarshög är också en av referenserna i vägledningen Ystadmodellen

Workshopen avslutades med att Lotte berättade att smörgåsbordet växer och att man gärna får synliggöra sitt företag på de sociala kanaler som finns kopplat till ystadmodellen såsom Facebook och Instagram.

Inom kort kommer du också att kunna se en film från förmiddagen.

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt deltog på dagens arrangemang!

sösk ystadmodellen Karin Lintrup ystadmodellen

 


Hållbarhet skapar affärsutveckling

Publicerad: 2020-06-02 11:34

Ystadmodellen lanseras. En konkret vägledning som steg för steg visar hur man som kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030.

Tillväxt och företagsutveckling i fokus

Under 2018-2019 har vi arbetat med ett kommungemensamt projekt under konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer. Nu har detta projekt blivit en konkret vägledning!

Vägledningen kallas för Ystadmodellen och riktar sig främst mot kommuner och organisationer som vill  skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet för näringslivet kopplat till de globala målen.

Genom att utgå från Ystadmodellen så kan man genomföra vårt koncept steg för steg oberoende av hur mycket eller lite man kan om de globala målen.

Fokus är att se möjligheterna till affärer genom att titta på de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer. Det förekommer inga pekpinnar.

Konceptet bygger på att vara konkret och handlingsfokuserad. Ystadmodellen -såhär gör du är en handlingsplan där du direkt kan starta upp arbetet.

På sidan Ystadmodellen har vi samlat olika projekt under vårt koncept, grafiskt material såsom symboler, referenser och kommunikationsunderlag.

Vi hoppas att just din organisation eller kommun kommer att ha stor användning av materialet och att du låter oss veta om och när du sätter igång med ert arbete. Vi vill såklart gärna lyfta fram det på hemsidan.

Vill du ha hjälp att komma igång, få mer information eller ha oss med vid en uppstart? Varmt välkommen att höra av dig till Företagslotsen på 0411-57 80 00

Globala målen näringsliv_