RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ystad är en attraktiv destination

Publicerad: 2022-04-06 13:06

316 073 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2021 – all time high!

Tack till alla som bidrar till att Ystad är en attraktiv destination

Boendeanläggningarna i Ystads kommun som omfattas av SCB statistik redovisar 13 000 fler gästnätter än 2019, året före pandemin, och hela 53 000 fler gästnätter än första pandemiåret 2020.

Andelen utländska gästnätter 2021 var 13 % jämfört med 25%  under 2019, en effekt av pandemin som påverkade svenska och utländska resemönster. Totalt har 316 073 gästnätter registrerats hos Ystads hotell, vandrarhem, campingar, stugbyar och SoL*

Ökningen kan bland annat härledas till ett ökat ”hemestrande” under pandemin och att Ystad har fått ett ökat tillskott av bäddar genom bla. Hotell Fritiden. Men också av att Ystad och Österlens attraktionskraft ökar samt att våra näringsidkare är väldigt duktiga på att skapa lösningar för ett säkert resande och har tagit fram attraktiva produkter som besökarna vill ha.

Våra besökare som bokar boende vill självklart oftast också göra mer och på destinationen kan vi erbjuda ett stort utbud av bland annat shopping, mat och dryck, aktiviteter och evenemang, kulturhistoria och idrott.

Allas insatser är oerhört viktiga, tack till alla som bidrar till att Ystad är en attraktiv destination. 316 073 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2021 – all time high!

Cykel, vandring, mat och dryck

Vi märker en stor efterfrågan på cykel- och vandring på vår destination men också ett stort intresse för mat- och dryck. Traditionella besöksmål och aktiviteter fortsätter locka besökare och vi kommer med all säkerhet att kunna se fram emot ett år med många besökare från både Sverige och utlandet.

Den mest populära månaden att boka boende i Ystads kommun är inte överraskande juli men är tätt följd av augusti, juni, maj och september.

Besökarna fördelas över året

Målet med ett balanserat besöksflöde är att våra gäster kommer mer fördelat över året och nu ser vi ett positivt trendbrott.

Med ett balanserat besöksflöde får våra besöksnäringsföretagare möjligheter att kunna ha öppet längre perioder under året, att kunna behålla medarbetare och kompetensen på företaget och att övrig service och utbud på destinationen får fler gäster under hela året.

Det är i princip enbart januari och februari som inte når upp till fler än 10 000 gästnätter per månad men här ser vi redan ett trendbrott för 2022.

*kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Statistiken omfattar inte fricamping med husbil, tält eller husvagn, boende hos släkt och vänner, Airb’nb eller privat uthyrning av boende.A

interiors-3593872_1280

Kategorier: Hållbar tillväxt

Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-25 16:12

Den 24 oktober, FN dagen var det dags för oss att arrangera världens första Backåkra Summit

Backåkra Summit

Sedan 2018 har vi arbetat med konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" riktat mot små och medelstora företag. Fokus har varit affärer och affärsutveckling. Här har företag mötts från helt olika branscher utifrån det faktum att de globala målen är odelbara och därmed en möjlighet kring affärskopplingar över branschgränser. En konkret vägledning för konceptet har tagits fram: Ystadmodellen.

Nu vill vi skala upp konceptet och vi bjöd därför in ett fåtal företagsledare utifrån mänskligt styrda sektorer kopplat till utsläpp och energiförbrukning för att samlas kring Dag Hammarskjölds bord på Backåkra. Mötet på Backåkra skedde i avskildhet i Dag Hammarskjölds anda för att kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans.

Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow och Kristina Yngwe, ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet ledde samtalet som utgick från de fem stegen i Ystadmodellen.

Frågan vi ställde oss i samtalet var: Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Backåkra Summit arrangerades med stöd av Sparbanken Syd och kommer att bli ett årligt återkommande arrangemang på FN dagen.

På Ystadmodellen kan du läsa mer deltagarnas återkoppling från dagen.

Backåkra Summit

Kategorier: Hållbar tillväxt

Globala målen en katalysator för tillväxt

Publicerad: 2021-10-25 15:20

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Globala målen som en katalysator

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Det är tredje året vi arangerar denna och målet är att fånga upp goda exempel som hänt under året, att blicka framåt och att skapa nya affärsrelationer och nätverk.

Det var fullt i Ystad Arena, över 100 företag och organisationer deltog. Utöver de som fanns på plats, deltog även 30st digitalt. Förmiddagen var hybrid tack vare stöd från Region Skåne.

På agendan

Inledningsvis registrerades alla och man fick möjligheten att nätverka med de 17 lokala företag och organisationer som fanns på plats för att visualisera affärer kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. 

Därefter var det dags för dagens huvudtalare, Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på kundpsykologi, marknadsstrategi och kommunikation inom just hållbarhet.

Erik visade hur man kan koppla den interna och externa kommunikationen till sin tillväxtplan och verksamhetsutveckling. Detta för att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar lönsamhet i sitt företag.

Därefter var det återigen dags att nätverka. Målet med förmiddagen är att visualisera just ett smörgåsbord för affärer kopplat till de globala målen, alla fyller lika stor funktion i detta oavsett hur mycket eller lite man kan eller har arbetat med hållbarhet. Genom att träffa företagare över branscher och över kommungränser skapas förutsättningar för nya möjligheter.

Näst på tur i agendan var Biokol, fotboll och gröna affärer. Karin Heri, Malmö FF och Sven-Olof Bernoff, Skånefrö gav konkreta exempel på hur man implementerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. 

Karin Lintrup och Calle Rasmusson berättade konkreta exempel från projektet Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen, hur man som verksamhet kan bryta ner målen till verksamhetsnivå och implementera dessa i sin tillväxtplan. Då blir arbetet konkret i organisationen och kommunikationen både externt och internt betydligt tydligare och lätt förståelig.

Lotte, process och projektledare inom konceptet lyfte fram de möjligheter som finns när blickarna vänds mot vår region, men också vikten av att synliggöra sig för varandra. Ystadmodellen sprids och därmed också möjligheterna.

Årets Framtidssäkare

Detta årliga arrangemang arrangerar vi tillsammans med Tillväxt Syd och i år var det dags att presentera Årets Framtidssäkrare för andra året i rad. Sparbanken Syd är med och stödjer priset som i år gick till Skånefrö.

Från idé till verklighet

Avslutsningsvis var det dags för Sara Anderhov, Region Skåne att berätta om de utvecklingscheckar som finns att söka. Här såg vi många som nickade och som kanske just idag identifierat sitt nästa steg i sin verksamhetsutveckling.

Det var alldeles underbart att äntligen kunna ses, att höra sorlet och att få vara en del av ett större sammanhang. Stort TACK till dig som på något sätt var med och bidrog till denna förmiddag!

ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-11 09:25

Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Vi växlar upp ytterligare

Söndagen den 24 oktober bjuder Ystads kommun in åtta företagsledare och näringslivsprofiler från olika branscher, till ett samtal kring affärsmässig hållbar utveckling på Dag Hammarskjölds Backåkra. Samtalet leds av Kristina Yngwe, riksdagsledamot och Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

Syftet med samtalet är att diskutera hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar. I samtalet används Ystadmodellen och de Globala målen som verktyg. Mötet på Backåkra sker i avskildhet i Dag Hammarskjölds anda för att kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans.

Kristina Yngwe, riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och Bo Nilsson, grundare och ägare av A Sustainable Tomorrow leder samtalet som kommunen valt att förlägga på Dag Hammarskjölds Backåkra.

- Miljön på Backåkra är helt rätt för vad vi vill åstadkomma med arrangemanget; att i avskildhet kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans i Dag Hammarskjölds anda. Vårt mål är också att Backåkra Summit ska bli årligt återkommande och på sikt även locka internationella företagsledare. Då fungerar Backåkra i sig själv som ett dragplåster, säger Johan Österberg, marknads- och näringslivschef på Ystads kommun.

Deltagare från skilda branscher gynnar innovation

Förhoppningen är att deltagarna kommer fram till ett gemensamt uttalande om affärsmässig hållbar utveckling i Sverige.

- Vi har bjudit in företagsledare utifrån områden kopplade till utsläpp och energiförbrukning som vi människor kan påverka. De globala målen är odelbara, det vill säga de går in i varandra. Affärsrelationer kopplade till de globala målen blir därmed branschöverskridande och innovationskraften stärks när olikheter möts, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Deltagarna i Backåkra Summit är:

  • Jord- och skogsbruk: Martin Andersson, Odling i balans
  • Bygg: Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska
  • Energi: Jessica Fredson, vd Ystad Energi
  • Finans: Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
  • Genomförande och globalt partnerskap (Globala målen nr 17: Karin Henri, ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor MFF
  • Industri: Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group
  • Mat- och besöksnäring: Anders Nilsson, Head of Operations ESS group
  • Transport: Mårten Nordström, regionchef Vossloh

Backåkra Summit genomförs med stöd av Sparbanken Syd. Här hittar du mer information om Backåkra Summit.

Backåkra Summit 2021

 

Kategorier: Hållbar tillväxt

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2021-09-21 13:35

Ystads kommun var för andra året i rad en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow som är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Workshop

Publicerad: 2021-08-30 16:30

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Uppstart

Publicerad: 2021-08-16 16:45

Vi på Marknad och Näringsliv är tillbaka efter semestrarna och nu är det full fart för att fortsätta att arbeta för ett bra företagsklimat i Ystad

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystadmodellen

Publicerad: 2021-06-22 15:33

Vi fick nyligen besked att vi kommer att kunna växla upp vår årliga utställning/mässa där vi visualiserar affärer och affärsmöjligheter kopplat till de globala målen tack vare stöd från Region Skåne. SÅ NU KÖR VI!

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystadmodellen på SKR konferens

Publicerad: 2021-06-10 09:18

Den 9 juni deltog vi på Sveriges kommuner och regioners konferens för att prata om Ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-06-02 16:45

Idag var det dags för en kortare och intensivare version av "från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Kategorier: Hållbar tillväxt

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Publicerad: 2021-04-20 11:55

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Publicerad: 2021-03-30 11:08

Idag arrangerade vi tillsammans med Mitt Liv ett webbinar kring hur man kan arbeta aktivt med mångfald och inkludering

Kategorier: Hållbar tillväxt

Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Om kriscoaching

Publicerad: 2020-12-14 13:50

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt.

Kategorier: Hållbar tillväxt

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-09-17 14:21

Stolta och glada över att Ystad fått vara arrangör för en av A Sustainable Tomorrow hubbar.

Kategorier: Hållbar tillväxt

Globala målen och hållbar lönsamhet

Publicerad: 2020-09-01 16:56

Globala målen och hållbar lönsamhet. Idag var det dags att arrangera vårt 5:e kommungemensamma arrangemang under konceptet

Kategorier: Hållbar tillväxt

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-07-08 14:30

Kategorier: Hållbar tillväxt

Hållbarhet skapar affärsutveckling

Publicerad: 2020-06-02 11:34

Ystadmodellen lanseras. En konkret vägledning som steg för steg visar hur man som kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030.

Kategorier: Hållbar tillväxt