RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

16 september 2021

Konferensens fokusområde är Regenerative Business och Fredrik Reinfeldt återkommer som huvudtalare. Jakob Trollbäck, som har skapat FN:s grafiska kommunikationssystem för de Globala målen, tar nu fram en ny grafisk profil för A Sustainable Tomorrow.

I år anordnade A Sustainable Tomorrow sin sjunde hållbarhets- och framtidskonferens, den första i digilogt format. Konferensen ägde rum i Helsingborg och livesändes på ett 20-tal andra platser runt om i landet, så kallade hubbar. Totalt deltog drygt 1000 persone­r.

– Vi vill utveckla och expandera det digiloga formatet tillsammans med hållbara aktörer runt om i landet. De lokala hubbarna bildar ett rikstäckande nätverk för företag och organisationer som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Detta skapar också möjligheter för ökad mångfald och inkludering, säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

Vad händer 2021?

Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser. Det regenerativa perspektivet baseras på lärdomar från naturen.
– Under konferensen ska vi genomlysa regenerativa affärer utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, berättar Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.

Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt bidrar årligen med en internationell omvärldsanalys kopplad till de Globala målen och konferensens fokusområde:
– År 2021 känns redan spännande. En ny tid efter Trump och Brexit, som öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, säger Fredrik Reinfeldt.

Hållbara hubbar

En av hubbarrangörerna som återkommer 2021 är Ystads kommun. VI ser konferensen som en god utvecklingsmöjlighet för det lokala näringslivet:
– Det är i mötet med andra som vi utvecklas. Det är spännande att uppleva dynamiken som uppstår när man samlar personer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor på gemensamma plattformar. Vi ser också att möjligheterna för affärsutveckling ökar, kopplat till alla aspekter av hållbar utveckling. I vår region finns det en stor branschbredd och en vilja att samarbeta över kommungränserna. Utbyte av erfarenheter och kunskap inom ramen för de Globala målen skapar förutsättningar för tillväxt, nu och i framtiden, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare i Ystads kommun.

Tydligare varumärkesidentitet
För att bättre kommunicera A Sustainable Tomorrows nya roll har kommunikationsbyrån The New Division fått i uppdrag att ta fram en tydligare varumärkesidentitet som lanseras under våren 2021:
– A Sustainable Tomorrow har växt från en lokal inspirationsträff för människor som engagerar sig i de 17 Globala målen till ett aktivt nätverk för företag och kommuner i hela Sverige. Detta är en stor transformation som bidrar till utbyte av information och kunskap om hur man skapar förändring på riktigt. Vi kommer att skapa en ny logotyp för A Sustainable Tomorrow och även arbeta med att grafiskt koppla hubbarna till organisationen. Designarbetet genomförs av samma team som skapade ikonerna för de Globala målen och delmålen, säger Jakob Trollbäck, grundare av The New Division.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, bo@asustainabletomorrow.se, 070-527 61 12
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, catarina@asustainabletomorrow.se, 070-471 69 75

Kategorier: nätverk

Utställning Globala målen näringsliv

Publicerad: 2020-11-30 09:05

Nu skulle vi haft vår årliga mässa/utställning under konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer, den blir istället digital i våra sociala medier.

Här kan du möta några av de företag och organisationer som varit delaktiga längs vägen

www.ystad.se/ystadmodellen

Kategorier: Nätverk

Håll hjulen rullande

Publicerad: 2020-11-25 16:21

Vi ser dagligen hur flexibiliteten hos oss alla sätts på prov och vi ser i sociala medier hur alla anpassar sig och ställer om. Det är massor av nya affärsrelationer som skapats, många nya affärsidéer som kommit till, men det är också tårar och hårt slit.

...här kommer en kort återkoppling med lite av varje från oss

Fortsatt dialog med A Sustainable Tomorrow

Bo, grundare för AST besökte Ystad i oktober för att prata framtida samverkansmöjligheter. Vi har redan bestämt att vi även 2021 kommer att arrangera en hub i Ystad och det ser vi verkligen fram emot. Här kommer det garanterat att mynna ut i fler aktivtieter, så håll koll!

 

Beviljade medel från Region Skåne

Vi tillsammans med SÖSK kommunerna (Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn) har beviljats meden för tre olika gemensamma projekt. Två av dem är kopplat till kriscoaching.

Dels är det Nyföretagarcentrum som fått medel för att arbeta ännu mer med rådgivning, starta eget utbildningar och Företagarhjälpen.

Dels är det ett projekt tillsammans med Tillväxt Syd där vi utgår från konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer. 

Det senare projektet kallar vi från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen, detta projekt ska leda till en handlingsplan för hur man framöver kan arbeta med denna typ av coaching.

Vi har även startat upp ett tvåårigt projekt som handlar om att arbeta för ett förbättrat företagsklimat kopplat till innovationskrafen i vår region.

 

Näringslivsgalan

Vi beslutade att flytta fram Näringslivsgalan till början av året, men allas vår Jolanta besökte några tidigare vinnare, vilket filmades och kommer att visas på galan. Vill du veta vilka företag Jolanta besökte, så hittar du det på vår Instagramsida.

Företagen som är nominerade till årets Företagare kommer att avslöjas på Näringslivsfrukosten den 8/12 som sänds på Ystads kommuns YouTube kanal.

 

 

 

Kategorier: Nätverk

Branschträffar

Publicerad: 2020-10-27 10:20

Vi har regelbundet olika branschträffar och senast i raden träffade vi de större jordägarna och fastighetsägarna i Ystads kommun

Jordägarträff

Årligen träffar vi de större jordägarna. Vi brukar träffas på våren, men i år gjorde pandemin att vi flyttade fram träffen till hösten.

Vi samlades på Charlottenlund där Claes Lachman tog emot oss. På agendan stod en genomgång av Översiktsplanen, landsbyggdsstrategin, invasiva arter samt konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer.

Vi hade många givande diskussioner kopplat till ämnena och förmiddagen avslutades med en rundvisning i slottet. Nästa jordägarträff planeras till våren 2021.

Fastighetsägarträff

Den 12/10 bjöd Kristina Bendz, Per-Olof Lind och Johan Österberg in fastighetsägarna i innerstaden för att tillsammans diskutera några fokusområden som är viktiga för Ystad som en fortsatt levande stadskärna.

Senare i veckan var det dags för den årliga fastighetsägarträffen med fokus på Cityindex 2020 tillsammans med Fastighetsägarna Syd

 

 

Kategorier: Nätverk

Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.

Kategorier: Nätverk

A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 2020-07-08 14:30

Kategorier: nätverk

Högskolan i Kristianstad

Publicerad: 2020-06-30 13:18

Kategorier: nätverk

Walk and Talk med Företagslots

Publicerad: 2020-05-20 09:14

I Coronatider hittar även vi på Marknad & Näringsliv nya sätt att träffa lokala företagare. "Walk and Talk med Företagslots" värt att prova!

Kategorier: nätverk

Entreprenör Skåne

Publicerad: 2020-05-08 12:08

33 talangfulla unga entreprenörer från Skånes 33 kommuner

Kategorier: Nätverk

Varför en Tillväxtplan just nu?

Publicerad: 2020-04-16 16:08

Kategorier: Nätverk

Den viktiga tillväxtplanen

Publicerad: 2020-04-16 15:14

Vi har valt att intervjua Cherztin på Österlenkryddor som är ett företag där tillväxtplanen gjort att man snabbt kunde hitta fokus och stå stadigt i marken när tuffa vindar viner runt omkring.

Kategorier: Nätverk

Hållbarhet och nya affärer

Publicerad: 2019-11-26 16:27

120 deltagare och drygt 60 representerade företagare samlades i Ystad Arena

Kategorier: Nätverk

Fastighetsägarna Syd

Publicerad: 2019-10-23 16:18

En gång om året förlägger Fastighetsägarna Syd sitt styrelsemöte i Ystad

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-03-06 11:42

Kategorier: nätverk

Kommunbesök

Publicerad: 2019-02-26 15:21

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Kategorier: nätverk

Kickoff med Tillväxt Syd

Publicerad: 2018-09-17 14:17

Måndagen den 10 september var det dags för Kickoff med Tillväxt Syd

Kategorier: nätverk

Näringslivsrådet

Publicerad: 2018-05-24 13:35

Näringslivsrådet sammanträder 5-6 ggr per år och har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun

Kategorier: Nätverk

Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Kategorier: Nätverk