RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Cityindex

Publicerad: 2021-10-29 15:07

Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet visar rapporten Cityindex.

 Handeln i Ystad klarade tufft år bättre än snittet

Under pandemiåret 2020 minskade Ystads stadskärna sin totala omsättning med 5,1 procent. Det största tappet står modehandeln och hotellnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020.

Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.  

Dagligvaruhandeln i Ystads stadskärna ökade under 2020 med 19,2 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. Modehandeln i Ystads stadskärna minskade sin omsättning med 23 procent.

- Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Minskad omsättning för hotellen

Hotellen drabbades av minskat resande och att konferensmarknaden försvann under pandemin. I Ystads stadskärna minskade hotellen sin omsättning med 23 procent.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 8,6 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen klarade sig bättre och minskade med 2,2 procent. Det var bättre än andra städer i samma storlek där restaurangnäringen i stadskärnorna minskade med 15,2 procent.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, var trots det oförändrad i Ystads stadskärna under 2020. 

Trots att omsättningen i Ystads stadskärna minskade under 2020, gick det bättre än för andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Ystads 5,1 procent. Ystad hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

- Attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln, säger Joakim Lindström.

- 2020 var året då Ystad i centrum verkligen slöt upp tillsammans med sina medlemmar på en ny nivå och visade att tillsammans är vi starka! Aktiviteter och åtgärder anpassades snabbt utifrån rådande restriktioner för att lyfta vikten av att stötta lokalt, och verksamheterna ställde direkt om och visade på kreativitet och lösningsförmåga i ett utsatt läge. Jag är oerhört glad och stolt över att Ystad får så fina siffror i Cityindex-rapporten säger Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i Centrum

- En bransch som varit extra utsatta under pandemin är restaurangbranschen. Att man i Ystad minskat med endast 2,2 % i omsättning i förhållande till 15,2 % jämfört med städer i samma storlek. Det visar att branschen har en hög anpassningsförmåga. Det visar också att vårt nära samarbete med näringsidkarna, samverkan kring gemensamma frågor och en tät dialog gett resultat vilket också ger oss luft under vingarna för vårt fortsatta arbete. Nu ser vi fram emot djupanalysen i november tillsammans med Fastighetsägarna Syd för att tillsammans identifiera och fortsätta att skapa förutsättningar för en levande stadskärna, säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig Ystads kommun.


Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.


Riksdagen

Publicerad: 2021-10-13 15:38

Lunchseminarium i Sveriges Riksdag med Företagarna Ystad angående E65:an

Dialog kring E65

Den 13 oktober var det dags för Företagarna Ystad att presentera en rapport som konsultbolaget Lunicore har utfört åt Företagarna Ystad, som belyser regionens styrkor och behovet av åtgärder.

Politiker från lokal och regional nivå ger sedan sin syn på rapporten och hur Ystads hamn kan driva lokal och nationell tillväxt.

Tidigt på morgonen begav sig Johan och Jamie tillsammans med Bosse, Företagarna Ystad, Kristina Bendz och Cecilia Magnusson Svärd till Riksdagen i Stockholm.

Under lunchen lyfte Bosse Företagarnas engagemang i utbyggnaden av E65, Kristina Bendz beskrev hur Ystad skapar möjligheter och Johan beskrev de samhällsvinster och en presentation av analys av vinster från förbättrad tillgänglighet som finns från Ystad och sydöstra Skåne.

Bakgrund

E65 är en europaväg som sträcker sig från Malmö, via Ystad och färjeförbindelse till Świnoujście i Polen, till Chania på Kreta i Grekland.

Vägen är utpekad som ett riksintresse och ingår i det prioriterade transeuropeiska transportnätet. Vägen är i princip likadan idag som för 25 år sedan, trots att trafikflödena har ökat med mellan 80 och 100 procent, och den har därför blivit en flaskhals.

Genom att höja standarden på E65 kan man främja en positiv utveckling för näringslivet, turismen och sysselsättningen i Sydöstra Skåne, men även på nationell nivå då E65 är tillfartsväg till en av Sveriges största färjehamnar, Ystad Hamn.

Hamnen har nyligen byggts ut till dubbel storlek. Redan före utbyggnaden stod den för omkring 8 procent av den totala RoRo-volymen i svenska hamnar, och nu väntas volymerna växa snabbt.

E65 har således en stor betydelse för svensk import och export, och för möjligheterna att av hållbarhetsskäl kunna överföra landtransporter till sjöfart.  

Ystad riksdagen Ystad riksdagen E65


Ystad i Centrum

Publicerad: 2021-09-08 10:50

Ystad i Centrums medlemmar summerade sommaren

Nätverksträff med Ystad i Centrum

Onsdagen den 7/8 var det dags för Ystad i Centrums medlemmar att summera sommaren som gått och blicka framåt på kommande aktiviteter och arrangemang, när det var dags för frukostmöte på restaurang LiteMer.

Resultatet från sommaren var övervägande positivt och flera av medlemmarna återkopplade med att berätta om rekordomsättningar.

Dessutom kan vi alla sträcka på oss lite extra då Ystadvärdarnas enkätundersökning hos de som besökt Ystad är genomgående positiva med väldigt goda omdömen.

Fantastiskt bra jobbat alla som på något sätt är med och bidrar, vi är alla ambassadörer.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta Jamie jamie.rasmussen@ystad.se

handla i ystad nätverksträff

 


Ystad växer

Publicerad: 2021-05-14 10:51

Ystad växer och det skapar möjligheter nu och i framtiden

 

Vad betyder nyinflyttningen till Ystad för dig?

Från den 15 dec- 27 april så har det flyttat hit 645 personer till Ystads Kommun.

Under bara april månad så har det flyttat hit 140 personer. Väldigt jämnt fördelat mellan könen. 69 män och 71 kvinnor. 108 st av dessa totalt 140 personerna har flyttat till Ystad från en annan kommun i Skåne. 27 st har flyttat hit från Malmö under april. Det är det som sticker ut mest. Men även en hel del från Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Lund.

Vad innebär det för dig som företagare i Ystads kommun?

Varför inte ta en Walk and Talk me Jamie, Marknadskoordinator och bolla tankar och idéer. Du når Jamie på jamie.rasmussen@ystad.se 

 

Vill du vara med på resan mot en säkrad kompetensförsörjning?

Sedan drygt en månad är Jenny på plats hos oss på Marknad & Näringslivsavdelningen.

Jenny arbetar som näringslivsutvecklare med inriktning mot kompetensförsörjning. Just nu, i samarbete med Campus Österlen inventerar vi behovet av utbildning mot bristyrken.

Vi söker arbetsgivare som ser ett behov av bl.a.

  • E-handelslogistiker
  • Automationsingenjörer-Robotik
  • Redovisningsekonomer
  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Fastighetsingenjörer
  • Fastighetsförvaltare
     

Låter det som din arbetsplats?

Grattis! Du får möjlighet att ta emot praktikant som, om ni trivs med varanda, kan gå vidare till anställning. Välkommen att kontakta jenny.randowo@ystad.se så får du veta mer.

 

Hållbar lönsamhet, nu och i framtiden

Du vet att du behöver ha med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i din företagsutveckling men du vet kanske inte riktigt hur?

Då kan du anmäla dig till en förmiddag med temat: Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Vi träffas digitalt onsdagen den 2/6 kl. 9.00-11.30 via Zoom, förmiddagen leds av Karin Lintrup, expert inom hållbar tillväxt och affärsutveckling.

Du hittar mer information på ystadmodellen Det är kostnadsfritt men med begränsat antal platser.

För bra för att missa! Anmäl dig till lotte.nilsson@ystad.se
Eller boka in en Walk and Talk om du vill veta mer.

 

Planer på att etablera dig i Ystad?

Vår avdelning erbjuder företagslots, men när det är företagsetableringar som involverar flera olika avdelningar och organisationer så erbjuder vi även att samordna sk komplexa företagsärende.

Låter detta som något för dig? Kontakta företagslotsen direkt via mail eller telefon (0411-57 80 00).

Varmt välkommen// Angelica, Lotte, Jamie, Jenny & Johan

 

karta

 


Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde


Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.