RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


LevelUp

Publicerad: 2019-10-07 14:04

Idag var det återigen dags för LevelUp

LevelUp är ett utvecklingsarbete riktat mot högpresterande elever (till början i åk 8 och 9 på Västerportskolan). Det riktar sig till elever som har mycket höga meritvärde eller är högpresterande i enskilt ämne så som t.ex. matematik, svenska eller engelska. Det ska fungera som ett komplement till utmaningar i undervisningen och eleverna har själva kunnat söka.

Idag fick eleverna möta Eva Holm, specialist inom nationell och internationell affärsjuridik med erfarenhet av arbetsrätt, skilsmässor, bouppteckningar och testamenten.

Eva berättade om hennes väg mot där hon är idag. Hon berättade att hon alltid följt sitt hjärta och gjort livsval där hon kännt glädje men också sett en bredd över arbetsmöjligheter.

Hon påpekade att hon ofta gjort val för att något lät spännande och roligt men att vägvalen i sin tur gett henne en bild över vad hon vill arbeta med och vad hon inte velat fokusera vidare på.

Att våga prova var ett ledord hon skickade med på vägen.

Ett stort tack till Eva för att hon delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Under skola och näringsliv kan du läsa mer om LevelUp och andra aktiviteter som pågår över året.

Eva Holm_LevelUp_


Nya företag till det fjärde teknikåret

Publicerad: 2019-09-13 11:31

Då flera T4-utbildningar har fått lägga ner runt om i Skåne, så ökar både elevantal och företag i Ystad.

I år går elva elever det fjärde teknikåret och två nya företag är med i samverkan och kommer att erbjuda apl-platser, arbetsplatsförlagt lärande. Dessutom har T4 vid Ystad Gymnasium nu två utgångar och utbildar både produktionstekniker och konstruktörer.

”Det är fantastiskt roligt”, säger Eleonore Nilsson Odén, apl-samordnare inom T4, ” att vi både har ett ökat intresse hos ungdomarna och att näringslivet här i sydöstra Skåne visar ett så stort engagemang av att vara med”.

De nya företagen är Dücker Corrpal AB och PMH International AB som båda har säte i Ystad.

Varje elev matchas med ett företag där de sedan gör sina 11 apl-veckor. Inför detta besöker eleverna samtliga företag för att få en uppfattning om vad de tillverkar och vilka arbetsuppgifter de kan få under veckorna.

Det fjärde teknikåret är ett gymnasialt påbyggnadsår och sökbart för de som tagit examen från ett teknikprogram. Eleverna erhåller en yrkestitel som gymnasieingenjör.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i gymnasieingenjörsutbildningen då eleverna lär sig ute på företag och tilldelas verkliga arbetsuppgifter.

"Vi är glada över den positiva utvecklingen vi har i Ystad, tack vare samverkan" avslutar Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare på Ystads kommun

Företag som är med i T:4an är:

 • Dücker Corrpal
 • Swegon
 • Norfrig
 • WME Mechanics
 • Vossloh
 • PMH International
 • BLS Industries
 • Plastal
 • Examec
 • Bravida
 • HydX
 • MH Moduler

teknik


Teknikexpo 24 januari

Publicerad: 2019-01-25 11:57

Ystad Arena fylldes till bredden med lokala teknik-, verkstad-, och indutriföretag och intresserade pålästa elever

Torsdagen den 24 januari bjöds elever från grundskolan och gymnasiet in till Ystad Arena av oss på Näringslivsavdelningen, Ystads kommun och Arbetsförmedlingen.

På mässan fick de att möta representanter från flera olika lokala företag och utbildare inom industri, teknik och verkstad och på så vis få en bild över det stora utbud som finns i vår region.

Representerade företag gav sin bild av behovet av anställda, bredden av yrkeskategorier och krav på kompetens som finns på respektive företag. Arbetsförmedlingen gjorde interaktiva frågor kring anställningsbarhet - Vad är viktigt att tänka på för att bli anställningsbar?

För elevernas del ger det en bild av det stora utbudet som finns nära dem i form av anställningstillfällen och yrkeskategorier. Det ger också en input vad som krävs i form av utbildning för att i framtiden kunna arbeta med just det som man brinner för.

Klockan 13.30 startade mässan för grundskolan och gymnasiet och kl. 15.30 öppnades dörrarna upp för arbetssökande samt föräldrar tillsammans med intresserade ungdomar fram till kl. 17.00. 

Exepel på yrken som besökarna mötte var: konstruktörer, designer, maskinoperatörer, ekonomer, tekniker, säljare, programmerare, svetsare, montörer, finsnickare, ingenjörer, elektriker, produktutvecklare, personalvetare m.fl. På mässan hittade besökarna även representanter från olika utbildningar.

I nedanstående film får du en kort överblick och information


Framtidsspaning i Ystad!

Publicerad: 2018-12-18 10:52

Tisdagen den 18 december var det premiär för "Framtidsspanarna i Ystad" på Änga/Västervång. På plats, redo att intervjua och intervjuas fanns alla åk 8 och 9 samt 13 representerade företag & organisationer.

Framtidsspanarna i Ystad

Strax efter klockan åtta fanns 13 olika företag och organisatoner utplacerade på olika platser på Västervångsskolan redo att bli intervjuade av elever åk 8 och 9 från Änga/Västervång.

Denna dag arbetade eleverna ämnesöverskridande och målet för dagen var att göra en presentation av företaget man intervjuat för sina klasskamrater. Presentationerna mailas även ut till respektive företag som i sin tur utser en vinnare!

Vi på Marknad & Näringsliv har i uppdrag att samverka mellan skola och näringliv och ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Företagen i sin tur är i behov av arbetskraft och kompetens och har även en viktig uppgift att förmedla arbetslivets kopplingar till skolans undervisning.

När intervjuerna var klara, fortsatte eleverna att jobba med att sammanfatta och skapa presentationerna som ska vara klara i samband med skoldagens slut.

Exempel på frågor som eleverna ställde var:

 • Vad kännetecknar arbetsplatsen?
 • Vad är det bästa med att arbeta hos er?
 • Vad ser ni behov av hos framtida anställda?
 • Vilka visioner har ni?
 • Vem äger företaget?

Framtidsspanarna är en del av ett årshjul som vi på Marknad och Näringsliv tillsammans med skolorna och näringslivet arbetar med. Andra exempel på aktiviteter under 2018 är Teknik/Industrimässa, T4 och Yrkesbussarna.

Deltagande företag/organisationer denna morgon var:
Vård & Omsorg, Polykemi, Turistbyrån, IT-avdelningen (Ystads kommun), Picksell, Hydx, Hemrex, Länsförsäkringar, BilBengtsson, Apoteket Doppingen, Kriminalvården, SÖRF och Synoptik.

 


Möte mellan skola och näringsliv

Publicerad: 2018-09-19 12:39