RSS

Näringslivsbloggen

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Teknikexpo 24 januari

Publicerad: 2019-01-25 11:57

Ystad Arena fylldes till bredden med lokala teknik-, verkstad-, och indutriföretag och intresserade pålästa elever

Torsdagen den 24 januari bjöds elever från grundskolan och gymnasiet in till Ystad Arena av oss på Näringslivsavdelningen, Ystads kommun och Arbetsförmedlingen.

På mässan fick de att möta representanter från flera olika lokala företag och utbildare inom industri, teknik och verkstad och på så vis få en bild över det stora utbud som finns i vår region.

Representerade företag gav sin bild av behovet av anställda, bredden av yrkeskategorier och krav på kompetens som finns på respektive företag. Arbetsförmedlingen gjorde interaktiva frågor kring anställningsbarhet - Vad är viktigt att tänka på för att bli anställningsbar?

För elevernas del ger det en bild av det stora utbudet som finns nära dem i form av anställningstillfällen och yrkeskategorier. Det ger också en input vad som krävs i form av utbildning för att i framtiden kunna arbeta med just det som man brinner för.

Klockan 13.30 startade mässan för grundskolan och gymnasiet och kl. 15.30 öppnades dörrarna upp för arbetssökande samt föräldrar tillsammans med intresserade ungdomar fram till kl. 17.00. 

Exepel på yrken som besökarna mötte var: konstruktörer, designer, maskinoperatörer, ekonomer, tekniker, säljare, programmerare, svetsare, montörer, finsnickare, ingenjörer, elektriker, produktutvecklare, personalvetare m.fl. På mässan hittade besökarna även representanter från olika utbildningar.

I nedanstående film får du en kort överblick och information


Framtidsspaning i Ystad!

Publicerad: 2018-12-18 10:52

Tisdagen den 18 december var det premiär för "Framtidsspanarna i Ystad" på Änga/Västervång. På plats, redo att intervjua och intervjuas fanns alla åk 8 och 9 samt 13 representerade företag & organisationer.

Framtidsspanarna i Ystad

Strax efter klockan åtta fanns 13 olika företag och organisatoner utplacerade på olika platser på Västervångsskolan redo att bli intervjuade av elever åk 8 och 9 från Änga/Västervång.

Denna dag arbetade eleverna ämnesöverskridande och målet för dagen var att göra en presentation av företaget man intervjuat för sina klasskamrater. Presentationerna mailas även ut till respektive företag som i sin tur utser en vinnare!

Vi på Marknad & Näringsliv har i uppdrag att samverka mellan skola och näringliv och ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Företagen i sin tur är i behov av arbetskraft och kompetens och har även en viktig uppgift att förmedla arbetslivets kopplingar till skolans undervisning.

När intervjuerna var klara, fortsatte eleverna att jobba med att sammanfatta och skapa presentationerna som ska vara klara i samband med skoldagens slut.

Exempel på frågor som eleverna ställde var:

  • Vad kännetecknar arbetsplatsen?
  • Vad är det bästa med att arbeta hos er?
  • Vad ser ni behov av hos framtida anställda?
  • Vilka visioner har ni?
  • Vem äger företaget?

Framtidsspanarna är en del av ett årshjul som vi på Marknad och Näringsliv tillsammans med skolorna och näringslivet arbetar med. Andra exempel på aktiviteter under 2018 är Teknik/Industrimässa, T4 och Yrkesbussarna.

Deltagande företag/organisationer denna morgon var:
Vård & Omsorg, Polykemi, Turistbyrån, IT-avdelningen (Ystads kommun), Picksell, Hydx, Hemrex, Länsförsäkringar, BilBengtsson, Apoteket Doppingen, Kriminalvården, SÖRF och Synoptik.

 


Möte mellan skola och näringsliv

Publicerad: 2018-09-19 12:39

Den 18 och 19 september var det dags för Yrkesbussarna åk 9 fick besöka fyra stycken företag i Ystads kommun.

Tidtabellen var tight och både elever och företagare var väl förberedda när det återigen var dags för årets Yrkesbussar för åk. 9 med avresa kl. 8.30 både tisdagen och onsdagen.

Över 300 elever från Änga/Västervång och Norreport besökte fyra arbetsplatser i Ystads kommun under vars en dag. Besöken gick till Kriminalvården, BilBengtsson, PURUS och Hemrex och eleverna fick möjlighet att både se arbetsplatserna och lyssna på när flera olika representaner från olika yrken berättade om hur deras vardag såg ut på respektive arbetsplats.

Yrkesbussarna är en av många aktiviteter som sker under året i arbetet med att samverka mellan skola och näringsliv. Att besöka lokala företag ger en bild av vilken bredd av yrken det finns i elevernas närområde och ger också en tanke inför kommande gymnasieval.

 

Yrkesbussarna 2018.jpg